Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Ngoại vụ Thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Ngoại vụ
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 1. Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền tự khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ...
Thông báo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 Thông báo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017
Thông báo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (Xem chi tiết tại đây)
Thông báo Chương trình Xuân quê hương năm 2018 - Việt Nam rạng ngời tương lai Thông báo Chương trình Xuân quê hương năm 2018 - Việt Nam rạng ngời tương lai
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thông báo Chương trình Xuân quê hương 2018 cụ thể như sau: 1. Các đại biểu kiều bào tiêu biểu sẽ tham gia tất cả các hoạt động của Chương trình. ...
Thông báo về việc tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở Thông báo về việc tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở
Thông báo về việc tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở (Xem chi tiết tại đây ).
THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP GIỮA ẤN ĐỘ VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP GIỮA ẤN ĐỘ VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP GIỮA ẤN ĐỘ VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Ngày 28/11/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang ( S ố 6C đường...
Thông báo về Chương trình Xuân Quê hương 2018 Thông báo về Chương trình Xuân Quê hương 2018
Ảnh: Sưu tầm Ngày 24/10/2017, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao có Công văn số 95/UBNV-V2 về việc thông báo đăng ký tham dự Chương trình Xuân quê hương năm...
Thay đổi địa điểm hội nghị Đối thoại doanh nghiệp lần 3 Thay đổi địa điểm hội nghị Đối thoại doanh nghiệp lần 3
Thay đổi địa điểm hội nghị Đối thoại doanh nghiệp lần 3 (Xem chi tiết)
Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 3 năm 2017 Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 3 năm 2017
Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 3 năm 2017 ( Xem chi tiết )

Liên kết Liên kết