Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP GIỮA ẤN ĐỘ VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP GIỮA ẤN ĐỘ VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP GIỮA ẤN ĐỘ VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Ngày 28/11/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang ( S ố 6C đường...
Thông báo về Chương trình Xuân Quê hương 2018 Thông báo về Chương trình Xuân Quê hương 2018
Ảnh: Sưu tầm Ngày 24/10/2017, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao có Công văn số 95/UBNV-V2 về việc thông báo đăng ký tham dự Chương trình Xuân quê hương năm...
Thay đổi địa điểm hội nghị Đối thoại doanh nghiệp lần 3 Thay đổi địa điểm hội nghị Đối thoại doanh nghiệp lần 3
Thay đổi địa điểm hội nghị Đối thoại doanh nghiệp lần 3 (Xem chi tiết)
Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 3 năm 2017 Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 3 năm 2017
Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 3 năm 2017 ( Xem chi tiết )
Thông báo chương trình học bổng tại Mexico Thông báo chương trình học bổng tại Mexico
Thông báo chương trình học bổng tại Mexico (Xem chi tiết) (Văn bản đính kèm)
Thông báo chương trình học bổng toàn phần tại Ấn Độ Thông báo chương trình học bổng toàn phần tại Ấn Độ
Thông báo chương trình học bổng toàn phần tại Ấn Độ (Xem chi tiết)
Danh sách trích ngang người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Danh sách trích ngang người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Danh sách trích ngang người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (Xem chi tiết)
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến (Xem chi tiết)
Thông báo chương trình học bổng toàn phần tại Indonesia Thông báo chương trình học bổng toàn phần tại Indonesia
Thông báo chương trình học bổng toàn phần tại Indonesia (Xem chi tiết)
Thông báo tuyển dụng viên chức Thông báo tuyển dụng viên chức
Thông báo Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đối ngoại - thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang (Xem chi tiết)

Liên kết Liên kết