Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Kế hoạch Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kế hoạch Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 05/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang...
Thông báo phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 Thông báo phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019
Công văn số 1306-CV/BTGTU ngày 06/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Thông báo phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 (Xem chi tiết tại đây)
Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết...
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2019 - 2020 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2019 - 2020
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2019 - 2020 Kế hoạch số 438/KH-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền...
Về việc triển khai một số công việc cho vận hành Phần mềm Một cửa Về việc triển khai một số công việc cho vận hành Phần mềm Một cửa
Về việc triển khai một số công việc cho vận hành Phần mềm Một cửa: - Công văn 5451/UBND-KSTT ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai một số công việc cho vận hành Phần mềm Một cửa ...
Thông tin học bổng du học Ấn Độ (2020-2021) Thông tin học bổng du học Ấn Độ (2020-2021)
Trong năm học 2020-2021, Chính phủ Ấn Độ dành tặng cho các công dân Việt Nam học bổng theo học các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ tại các trường ở Ấn Độ do Hội đồng Giao lưu Văn hóa...
Tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” và “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” và “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" và "Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. (Xem chi tiết...
Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 - Quyết định số 3995/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 (Xem chi tiết tại đây) - Phụ lục các lớp bồi dưỡng (Xem chi tiết...
Ban hành Quy chế Tổ chức bộ máy của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang Ban hành Quy chế Tổ chức bộ máy của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
Ban hành Quy chế Tổ chức bộ máy của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang (Xem chi tiết tại đây)
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3041/QĐ-BCT ngày 08/10/2019 của Bộ Công Thương Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3041/QĐ-BCT ngày 08/10/2019 của Bộ Công Thương
Thực hiện Quyết định số 3041/QĐ-BCT ngày 08/10/2019 của Bộ Công Thương về việc Ban hành và áp dụng bộ tiêu chí, mẫu thiết kế Biển hiệu/Biểu tượng cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm Chương trình...

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 111
  Tổng lượt truy cập: 100135