Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 12/11/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 12/11/2019)
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 12/11/2019) (Xem chi tiết tại đây)
Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Xem chi tiết tại đây)
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 05/11/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 05/11/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 05/11/2019) *** Tin vắn Dòng vốn FDI toàn cầu tiếp tục giảm trong nửa đầu năm 2019; ...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 29/10/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 29/10/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 29/10/2019) *** Tin vắn IMF cảnh báo các doanh nghiệp toàn cầu gặp khó khăn trong trả...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 22/10/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 22/10/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 22/10/2019) ***   Tin vắn IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới xuống 3%....
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 15/10/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 15/10/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 15/10/2019) *** Tin vắn Mỹ - Trung đạt được thoả thuận sơ bộ về thương mại. Kinh...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 08/10/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 08/10/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 08/10/2019) *** Tin vắn Mỹ - Trung nối lại đàm phán thương mại, tuy nhiên ít khả năng...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 1/10/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 1/10/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 1/10/2019) *** Tin vắn Mỹ ban hành lệnh trừng phạt DN Trung Quốc vì vi phạm lệnh cấm...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 24/9/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 24/9/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 24/9/2019) *** Tin vắn OECD hạ dự báo tăng trưởng KTTG các năm 2019 - 2020; Mỹ -...
QUY TRÌNH THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TIỀN GIANG? QUY TRÌNH THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TIỀN GIANG?
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Bộ luật Lao động 2012 (từ Điều 169 đến Điều 175); - Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động...

Liên kết Liên kết