Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người Tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người
Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm nói chung, tội mua bán người nói riêng diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng về số vụ, tính chất nghiêm trọng với phương thức, thủ đoạn...
Chính phủ đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2016–2020 Chính phủ đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2016–2020
An toàn thực phẩm là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt. Thực phẩm an toàn đóng góp to lớn trong việc cải thiện sức khỏe con người, chất lượng cuộc sống và chất lượng giống nòi. Tuy nhiên, trên...
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 199/QĐ-TTg, ngày 14/02/2017 về phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh...
Chung tay phòng, chống ma túy và hỗ trợ người nghiện ma túy Chung tay phòng, chống ma túy và hỗ trợ người nghiện ma túy
Hiện nay, tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy đã trở thành vấn nạn nhức nhối của xã hội và là hiểm họa trên phạm vi toàn cầu. Ở Việt Nam, vấn nạn này đang gia tăng và diễn biến phức tạp....
Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2017 - “Tắt đèn bật tương lai” Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2017 - “Tắt đèn bật tương lai”
Từ 20h30 đến 21h30 ngày 25/3/2017, sự kiện Giờ Trái Đất 2017 tại Việt Nam chính thức được bắt đầu đồng loạt tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Giờ Trái đất là sự kiện xã hội có...
Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2017/NĐ-CP ngày 08/02/2017 quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo...

Liên kết Liên kết