Truy cập nội dung luôn

Tổ chức cán bộ Tổ chức cán bộ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐ 02-ĐA/TU CỦA TỈNH ỦY (Trong tháng 8 năm 2018) KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐ 02-ĐA/TU CỦA TỈNH ỦY (Trong tháng 8 năm 2018)
Theo Đề án 02-ĐA/TU ngày 21/3/2018 của Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ được tạm thời giữ nguyên cơ cấu tổ chức hiện có chờ Nghị định của Chính phủ nên sẽ hiện tại Sở Ngoại vụ chưa xây dựng Kế hoạch sắp xếp...

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 59
  Tổng lượt truy cập: 27914