Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 57 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
50/2020/NĐ-CP 20-04-2020 Nghị định 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai 3-lượt Xem
38/2020/NĐ-CP 03-04-2020 Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
402/QĐ-TTg 20-03-2020 Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hiệp quốc 1-lượt Xem
65/KH-UBND 12-03-2020 Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020 2-lượt Xem
30/2020/NĐ-CP 05-03-2020 Triển khai, thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư 1-lượt Xem
32/2020/NĐ-CP 05-03-2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 1-lượt Xem
28/2020/NĐ-CP 01-03-2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 1-lượt Xem
06/2020/QĐ-TTg 21-02-2020 Về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
02/2020/TT-BNG 14-02-2020 Về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự 9-lượt Xem
16/2020/NĐ-CP 03-02-2020 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam 3-lượt Xem
197/QĐ-BNG 30-01-2020 Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2019 4-lượt Xem
16128/BTC-KBNN 31-12-2019 công văn số 16128/BTC-KBNN ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy trình nhập, phân bổ dự toán và kế toán ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài 0-lượt Xem
1315-QĐ-TU 20-12-2019 Quyết định ban hành Quy định về công tác quản lý và nhiệm vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và quan hệ với cá nhân, tổ chức nước ngoài 8-lượt Xem
3893/QĐ-UBND 12-11-2019 Ban hành Quy chế phối hợp Công tác quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 3-lượt Xem
Quyết định 2254/QĐ-UBND 16-07-2019 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ kinh doanh); Thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
Nghị định 59/2019/NĐ-CP 01-07-2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 0-lượt Xem
Nghị định 31/2019/NĐ-CP 10-04-2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 0-lượt Xem
Quyết định 473/QĐ-UBND 19-02-2019 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kỳ 2014 - 2018 3-lượt Xem
36/2018/QH14 20-11-2018 PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 1-lượt Xem
25/2018/QH14 12-06-2018 Luật Tố cáo 1-lượt Xem

Liên kết Liên kết