Truy cập nội dung luôn

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
34/2017/QĐ-UBND 02-11-2017 Bãi bỏ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC 1-lượt Xem
2434/QĐ-TTg 13-12-2016 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 3-lượt Xem
3631/QĐ-UBND 02-12-2016 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 1-lượt Xem
274/2016/TT-BTC 14-11-2016 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh 1-lượt Xem
264/2016/TT-BTC 14-11-2016 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2-lượt Xem
06/2016/TT-BNG 11-11-2016 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Điều 15 tại Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao. 1-lượt Xem
219/2016/TT-BTC 10-11-2016 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam 1-lượt Xem
22/2016/TT-BTTTT 19-10-2016 Thông tư Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 2-lượt Xem
2652/QĐ-UBND 19-09-2016 Về việc phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ nay đến hết năm 2017 9-lượt Xem
46/2016/QĐ-UBND 12-09-2016 Ban hành Quy định về việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang 19-lượt Xem

Liên kết Liên kết