Truy cập nội dung luôn

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
2434/QĐ-TTg 13-12-2016 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Xem
22/2016/TT-BTTTT 19-10-2016 Thông tư Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xem
30/KH-UBND 18-02-2016 Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2015-2016. Xem
50/2013/QĐ-UBND 18-12-2013 Ban hành Quy chế pháp ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Xem
45/2013/QĐ-UBND 26-11-2013 Ban hành Quy định về quản lý và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem

Liên kết Liên kết