Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
02/2020/TT-BNG 14-02-2020 Về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự 0-lượt Xem
197/QĐ-BNG 30-01-2020 Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2019 1-lượt Xem
1315-QĐ-TU 20-12-2019 Quyết định ban hành Quy định về công tác quản lý và nhiệm vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và quan hệ với cá nhân, tổ chức nước ngoài 4-lượt Xem
3893/QĐ-UBND 12-11-2019 Ban hành Quy chế phối hợp Công tác quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
Quyết định 2254/QĐ-UBND 16-07-2019 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ kinh doanh); Thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
Nghị định 59/2019/NĐ-CP 01-07-2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 0-lượt Xem
Nghị định 31/2019/NĐ-CP 10-04-2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 0-lượt Xem
Quyết định 473/QĐ-UBND 19-02-2019 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kỳ 2014 - 2018 3-lượt Xem
36/2018/QH14 20-11-2018 PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 0-lượt Xem
25/2018/QH14 12-06-2018 Luật Tố cáo 1-lượt Xem
486/QĐ-UBND 26-02-2018 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 9-lượt Xem
34/2017/QĐ-UBND 02-11-2017 Bãi bỏ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC 2-lượt Xem
03/2017/QĐ-UBND 08-03-2017 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 3-lượt Xem
2434/QĐ-TTg 13-12-2016 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 4-lượt Xem
3631/QĐ-UBND 02-12-2016 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 3-lượt Xem
274/2016/TT-BTC 14-11-2016 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh 1-lượt Xem
264/2016/TT-BTC 14-11-2016 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2-lượt Xem
06/2016/TT-BNG 11-11-2016 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Điều 15 tại Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao. 1-lượt Xem
219/2016/TT-BTC 10-11-2016 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam 1-lượt Xem
22/2016/TT-BTTTT 19-10-2016 Thông tư Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 2-lượt Xem

Liên kết Liên kết