Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
486/QĐ-UBND 26-02-2018 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 4-lượt Xem
34/2017/QĐ-UBND 02-11-2017 Bãi bỏ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC 2-lượt Xem
03/2017/QĐ-UBND 08-03-2017 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 1-lượt Xem
2434/QĐ-TTg 13-12-2016 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 3-lượt Xem
3631/QĐ-UBND 02-12-2016 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2-lượt Xem
274/2016/TT-BTC 14-11-2016 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh 1-lượt Xem
264/2016/TT-BTC 14-11-2016 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2-lượt Xem
06/2016/TT-BNG 11-11-2016 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Điều 15 tại Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao. 1-lượt Xem
219/2016/TT-BTC 10-11-2016 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam 1-lượt Xem
22/2016/TT-BTTTT 19-10-2016 Thông tư Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 2-lượt Xem
2652/QĐ-UBND 19-09-2016 Về việc phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ nay đến hết năm 2017 10-lượt Xem
46/2016/QĐ-UBND 12-09-2016 Ban hành Quy định về việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang 22-lượt Xem
35/QĐ-SNgV 15-08-2016 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu Chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. 2-lượt Xem
2263/QĐ-UBND 15-08-2016 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý các đoàn nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 6-lượt Xem
2101/QĐ-UBND 21-07-2016 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 5-lượt Xem
2062/QĐ-UBND 19-07-2016 Về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang 15-lượt Xem
243-QĐ/TU 15-07-2016 Quyết định ban hành Quy định về công tác quản lý và nhiệm vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài. 16-lượt Xem
29/2016/TT-BCA 06-07-2016 Thông tư hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam. 5-lượt Xem
28/2016/TT-BCA 05-07-2016 Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC. 15-lượt Xem
02/2016/TTLT-BNG-BTP 30-06-2016 Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Liên kết Liên kết