Truy cập nội dung luôn

Văn hóa ĐN - Thông tin ĐN Văn hóa ĐN - Thông tin ĐN

Khái quát tình hình phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng Khái quát tình hình phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng
Ngày 05/3/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU tuyên truyền về công tác phân giới, cấm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Mục đích...

Liên kết Liên kết