Truy cập nội dung luôn

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh sách tin - Danh mục tạm thời không có.

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày 28/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 256/BC-UBND về tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Về công tác chỉ đạo, điều hành: Nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin về TTHC từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận và thực hiện TTHC. Cuối năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, để thực hiện một số nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và tăng cường thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành một số văn bản chỉ đạo cụ thể: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tiếp nhận hồ sơ TTHC về đất đai (Công văn số 1391/UBND-KTTC ngày 31/3/2020); tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, TTHC; thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (Công văn số 1530/UBND-KSTT ngày 08/4/2020); triển khai và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến (Công văn số 2038/UBND-KSTT ngày 07/5/2020); tăng cường thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông (Công văn số 5506/UBND-KSTT ngày 16/11/2020)…

Về công bố, công khai, TTHC, danh mục TTHC: Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định để công bố danh mục 1.255 TTHC, trong đó: công bố TTHC theo quy định mới là 608 TTHC và bãi bỏ là 647 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã. Tất cả các TTHC đều được nhập vào cơ sở dữ liệu và công bố công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC.

Để triển khai công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC theo quy định, ngày 11/3/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 690/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Thông qua cơ sở rà soát của các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong các lĩnh vực: thi đua, khen thưởng, tôn giáo, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và lữ hành, lưu thông hàng hóa trong nước và an toàn thực phẩm, luật sư, đấu giá tài sản và hộ tịch, du lịch. Cơ bản các TTHC không còn phù hợp, có yêu cầu điều kiện về giấy tờ rườm rà, không cần thiết đã được cắt giảm, đơn giản hóa; nội dung các quy định về TTHC đã có sự thống nhất, trình tự thực hiện TTHC rõ ràng, cụ thể, không gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC; thời hạn giải quyết được quy định rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi thực hiện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. 

Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có tiếp nhận 13 phản ánh, kiến nghị, trong đó: có 12 phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính và 01 phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Tất cả đều được xử lý và đăng tải công khai.

Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận là 1.120.335, trong đó số mới tiếp nhận là 1.100.856 hồ sơ (trực tuyến: 218.134 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 882.722 hồ sơ), số từ kỳ trước chuyển qua là 19.479 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 1.106.918 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn là 238.622 hồ sơ, đúng hạn là 863.781 hồ sơ, quá hạn là 4.515 hồ sơ, đang giải quyết là 13.417 hồ sơ.

Người dân đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang. Nguồn: https://enternews.vn

Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC: Ngoài việc niêm yết công khai các quy định về TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã còn thường xuyên tuyên truyền trên Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã các quy định về TTHC, cải cách TTHC; thông tin cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn về bộ TTHC được công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia về TTHC. Trong năm 2020, có hơn 50 tin, bài đã được đăng trên Trang thông tin của Cục Kiểm soát TTHC, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Báo Ấp Bắc.

Nhìn chung, trong năm 2020, công tác kiểm soát TTHC nói riêng, cải cách TTHC nói chung được lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần tập trung đẩy mạnh nên có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác này trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc chủ yếu như sau: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; Thực hiện việc kiểm tra công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Rà soát, cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp theo quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;..../.

Văn phòng tổng hợp


Tin liên quan
QUY TRÌNH THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TIỀN GIANG?    10/11/2022
Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia và vùng lãnh thổ phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh Covid-19    17/06/2022
Tổng hợp kết quả chuyến thăm Châu Á của bà Wendy Sherman - Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ    17/06/2022
Tình hình xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2022    17/06/2022
Ngành chế biến – chế tạo Việt Nam đang thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc    17/06/2022
Đông Nam Á cân nhắc về ngoại hối dự trữ để tránh phụ thuộc vào một ngoại tệ duy nhất    17/06/2022
Vietjet khai trương đường bay thẳng đầu tiên và duy nhất từ Mumbai đến Việt Nam    17/06/2022
Việt Nam có phải là mối lo về thị phần sản xuất đối với Trung Quốc?    17/06/2022
Việt Nam cần tính toán chiến lược cạnh tranh trong thu hút FDI thay cho lao động giá rẻ    17/06/2022
Nhiều công ty Châu Âu chọn Việt Nam hơn Trung Quốc    17/06/2022

Liên kết Liên kết