Truy cập nội dung luôn

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo

​​Sáng ngày 11 tháng 11 năm 2022, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 và đẩy mạnh x...

Sở Ngoại vụ Tiền Giang hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức đối ngoại năm 2022 đối với cán bộ, công chức lãnh đạo cấp xã trên phạm vi toàn tỉnh
Sở Ngoại vụ Tiền Giang hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức đối ngoại năm 2022 đối với cán bộ, công chức lãnh đạo cấp xã trên phạm vi toàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Thường trực Tỉnh ủy và trên cơ sở Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022, trong quý II và III năm 2022, Sở N...

Triển khai Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng
Triển khai Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Ngày 13/9/2022 Sở Y tế Tiền Giang ban hành Công văn số 5101/SYT-NVYD về việc triển khai Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn sử dụng...

Quyết định ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
Quyết định ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương

Ngày 13/9/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2540/QĐ-UBND ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang p...

Triển khai, thực hiện Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc đi nước ngoài của CBCCVC tỉnh Tiền Giang
Triển khai, thực hiện Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc đi nước ngoài của CBCCVC tỉnh Tiền Giang

​Ngày 06/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có ban ban hành Quy định về việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND....

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 25.07.2022
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 25.07.2022

​Tổ chức Y tế Thế giới cho biết nguyên chính chính của sự gia tăng mạnh gần đây các ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới là do hai nhánh của biến thể Omicron là BA.4 và BA.5. Cả hai biến thể này đã làm gia tăng 30% số ca nhiễm bệnh trong hai tuần qua. Đặc biệt BA.5 đã trở...

Phối hợp tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 khi xuất cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái
Phối hợp tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 khi xuất cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Ngày 17/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có Công văn số 3784/UBND-NV về việc phối hợp tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 khi xuất cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.  ...

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2020 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2020
Báo cáo số 303/BC-SNgV ngày 17/3/2020 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2020 (Xem chi tiết tại đây)
Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành...
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 Tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020
Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020 tại Sở Ngoại vụ Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020 tại Sở Ngoại vụ
Phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2020 tại Sở Ngoại vụ Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 31/01/2020 của Sở Ngoại vụ (Xem chi tiết tại đây)
Công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 Công tác cải cách hành chính quý I năm 2020
Báo cáo số 206/BC-SNgV ngày 26/02/2020 của Sở Ngoại vụ về Công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)

Liên kết Liên kết