Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Điều chỉnh một số nội dung tại Công văn giới thiệu một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch COVID – 19 và một số quy định khác có liên quan
20/07/2022

Ngày 18/7/2022, Sở Y tế có Công văn số 4238/SYT-VP về việc điều chỉnh một số nội dung tại Công văn giới thiệu một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch COVID – 19 và một số quy định khác có liên quan 

Liên kết Liên kết