Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị vế quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
17/06/2022

Ngày 16/6/2022, Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Chương trình hành động số 22-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị vế quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu nhằm đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hoá, phát triển đô thị bền vững kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy.  Xem chi tiết tại đây.

Liên kết Liên kết