Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Ngoại vụ
19/07/2022

​Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Ngoại vụ.

Liên kết Liên kết