Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Giao triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển NN&PTNT bền vững vùng ĐBSCL, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu
14/07/2022

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giao: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu; căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các nội dung có liên quan để triển khai thực hiện theo quy định. 

Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang (xem chi tiết tại đây).

Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (xem chi tiết tại đây).

Liên kết Liên kết