Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
08/12/2022

Ngày 07/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 380/KH-UBND về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong đó có các mục tiêu cụ thể như sau:

- Củng cố và nâng cấp các sản phẩm đã được đánh giá và phân hạng giai đoạn 2019-2022; ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch nông thôn.

- Đến năm 2025, phấn đấu ít nhất 200 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên (trong đó có 5-7 điểm du lịch nông thôn), phấn đấu 10 sản phẩm OCOP đạt 5 sao.

- Đến năm 2025, 100% sản phẩm OCOP được giới thiệu trên trang web chuyên OCOP của tỉnh.

- Ưu tiên phát triển các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phấn đấu ít nhất có 40% chủ thể OCOP là hợp tác xã, 30% chủ thể là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Đào tạo tập huấn cho 100% cán bộ quản lý chương trình, lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ có đăng ký kinh doanh tham gia chương trình OCOP.

- Có ít nhất 70% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn giao dịch thương mại điện tử...); phấn đấu phát triển 10 điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

XEM NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA KẾ HOẠCH tại đây

Liên kết Liên kết