Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Khu vực công nghiệp và thương mại dịch vụ tỉnh Tiền Giang khôi phục mạnh mẽ sau 9 tháng thực hiện kế hoạch năm
12/10/2022

Trong 9 tháng qua, các cấp chính quyền tỉnh Tiền Giang đã tổ chức thực hiện khá tốt các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Nhờ sự quyết tâm của chính quyền các cấp, cũng như sự nỗ lực của người dân và doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội trong 9 tháng qua có nhiều khởi sắc, nhất là lĩnh vực sản xuất công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Theo số liệu tổng hợp từ các cơ quan chức năng của tỉnh, kết quả thực hiện một số lĩnh vực chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng như sau:

 

- Về nông nghiệp và thủy sản: Sản lượng lương thực trong 9 tháng qua đạt khoảng 776,5 ngàn tấn, giảm 4,7% so cùng kỳ, chủ yếu do diện tích vụ lúa Đông Xuân giảm so năm 2021. Về rau, màu các loại, sản lượng hơn 948 ngàn tấn, đạt 81,1% kế hoạch năm và tăng 3,1% so cùng kỳ. Đến cuối tháng 9/2022, trên địa bàn tỉnh có 83,2 ngàn ha trồng cây ăn quả, tăng 0,9% so cùng kỳ; và sản lượng thu hoạch khoảng 1,3 triệu tấn, tăng 1,3% so cùng kỳ. Tổng đàn gia súc, gia cầm của tỉnh như sau: đàn bò 122 ngàn con, tăng 1,4%; đàn lợn 280 ngàn con, tăng 5,9%; và đàn gia cầm 17,3 triệu con, tăng 0,6% so cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản thu hoạch trong 9 tháng qua khoảng 244,7 ngàn tấn, đạt 85,2% kế hoạch, tăng 4,3% so cùng kỳ.

Về xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, tỉnh có thêm 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế đến cuối tháng 9/2022, tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 131/143 xã, chiếm 91,6% tổng số xã trên phạm vi toàn tỉnh; và có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 27,3% kế hoạch. Về phát triển các sản phẩm OCOP, tính đến nay, toàn tỉnh đã có 119 sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo qui định, trong đó có 75 sản phẩm 04 sao và 44 sản phẩm 03 sao, tăng 66 sản phẩm so với cùng kỳ.

- Về công nghiệp - Xây dựng: Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 16,6% so cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,14%. Có 28/43 sản phẩm có chỉ số sản xuất tăng và 15/43 sản phẩm có chỉ số sản xuất giảm so cùng kỳ. Một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ như: bia các loại tăng 91%; ống đồng +25,7%; điện thương phẩm tăng +12,8%; nước uống các loại +8,2%.... Một số sản phẩm giảm so cùng kỳ như: thức ăn thủy sản giảm 18,6%; phile đông lạnh -8,7%...

Về tình hình hoạt động các Khu, Cụm Công nghiệp (KCN, CCN) trên địa bàn tỉnh, trong 9 tháng qua, đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 05 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 36,48 triệu USD và thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án. Các doanh nghiệp trong các KCN, CCN tiếp tục hoạt động ổn định. Chủ đầu tư hạ tầng các KCN, CCN tiếp tục hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục về đất đai để triển khai dự án và kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp; và đã có một số nhà đầu tư đến tìm hiểu tình hình thực tế liên quan giá thuê đất, các tiện ích về hạ tầng kỹ thuật, nguồn cung lao động tại địa phương, mạng lưới giao thông và các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh.

- Về hoạt động thương mại - du lịch: Tổng doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trong 9 tháng thực hiện 56.024 tỷ đồng (~2,43 tỷ USD), đạt 78,9% kế hoạch và tăng 25,6% so cùng kỳ. Tổng số khách du lịch đến tỉnh 9 tháng ước đạt 542,7 ngàn lượt, tăng 101% so cùng kỳ, đạt 60,3% so kế hoạch; trong đó, khách quốc tế đạt 14 ngàn lượt, tăng 2,8 lần so cùng kỳ.

- Về xuất - nhập khẩu: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong 9 tháng ước thực hiện 2,947 tỷ USD, đạt 88% kế hoạch năm, tăng 27,3% so cùng kỳ. Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao là: kim loại thường đạt 706,5 triệu USD, tăng 30,6%; may mặc đạt 416,2 triệu USD, tăng 17,2%. Sản phẩm nông nghiệp của tỉnh như: thủy sản  đạt 281,9 triệu USD, tăng 8,1% so cùng kỳ; gạo xuất khẩu đạt 36,3 triệu USD, giảm 59,1% so cùng kỳ...

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa khoảng 1,771 tỷ USD, đạt 93,2% kế hoạch và tăng 30,1% so cùng kỳ. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: nguyên liệu đồng 687 triệu USD, tăng 40,5%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 304 triệu USD, tăng 32,3%; chất dẻo nguyên liệu 94 triệu USD, tăng 11%; vải các loại 154 triệu USD, giảm 2,4%,... so cùng kỳ.

- Về thu, chi ngân sách: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng 7.562 tỷ đồng (~328,78 triệu USD), đạt 85,7% dự toán, tăng 15,9% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 8.804 tỷ đồng (~382,78 triệu USD), đạt 71,6% dự toán, tăng 11,8% so cùng kỳ; trong đó, chi đầu tư phát triển  3.255  tỷ đồng (~141,52 triệu USD), đạt 77,7% dự toán, tăng 24,2% so cùng kỳ.

- Về phát triển doanh nghiệp (DN): Trong 9 tháng, có 695 DN thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 5.078 tỷ đồng (~220,78 triệu USD), vượt 3,7% kế hoạch năm, tăng 81% về số doanh nghiệp và 84% về vốn đăng ký so cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 9/2022, toàn tỉnh có khoảng 6.570 doanh nghiệp và 66.660 hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh.

- Về thu hút đầu tư: Trong 9 tháng, toàn tỉnh thu hút được 13 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.163,5 tỷ đồng (~181 triệu USD), tăng vốn đầu tư gấp 8,7 lần so với cùng kỳ; điều chỉnh tăng vốn đầu tư 1.045,4 tỷ đồng (~45,45 triệu USD); tính chung tổng vốn đầu tư mới thu hút trong 9 tháng qua đạt 5.209 tỷ đồng (~226,47 triệu USD), tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2021.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Các hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng qua diễn ra thiết thực, hiệu quả, lành mạnh và an toàn. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh Tiền Giang lần thứ IX năm 2022 trong tuần đầu tháng 9. Ngành giáo dục thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học 2021 - 2022 và đạt nhiều kết quả tích cực; tổ chức thành công Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 trên toàn tỉnh. Tiếp tục ổn định và nâng cao chất lượng dạy và học ở các ngành học, bậc học. 

- Ngành y tế tiếp tục tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác; công tác khám, chữa bệnh luôn được chú trọng. Tính đến ngày 15/9/2022, đã tiêm được 4.967.066 liều vaccine cho người từ 5 tuổi trở lên (không bao gồm các trường hợp tiêm ngoài tỉnh).

- Về lao động - việc làm: Các cấp chính quyền đã quan tâm, giải quyết kịp thời và đúng qui định các chế độ, chính sách ưu đãi, chăm sóc người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho 29.682 người lao động của 608 đơn vị, với số tiền đề nghị khoảng 40 tỷ đồng; trong đó, phê duyệt hỗ trợ cho 29.671 người lao động (đạt 99,96% so với số lao động đề nghị hỗ trợ) của 602 lượt đơn vị, với số tiền gần 40 tỷ đồng; đã chi hỗ trợ cho 29.670 người lao động (đạt xấp xỉ 100% so với số lao động được duyệt hỗ trợ), với số tiền khoảng 40 tỷ đồng.

​  - Công tác ngoại vụ: Công tác quản lý nhà nước về đoàn ra, đoàn vào được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng theo định hướng, chủ trương của Trung ương và công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Số lượng các đoàn nước ngoài đến tỉnh hoạt động tăng mạnh. Công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, ngư dân, thông tin đối ngoại,... được thực hiện kịp thời, chặt chẽ và có nhiều đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp nhận 01 dự án và 02 khoản viện trợ phi dự án với tổng giá trị khoảng 6,1 tỷ đồng, giảm 69,2% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả như nêu trên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo ổn định, không có các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn; các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, bảo vệ và khai thác tài nguyên và môi trường, công tác tư pháp, thanh tra, cải cách hành chính, nội vụ,... diễn ra theo kế hoạch và tiếp tục đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Tiền Giang đã đi qua 9 tháng của năm 2022 trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực. Bước sang những tháng cuối năm, giai đoạn cao điểm của mùa bão, lũ và tình hình xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp dự báo sẽ tiếp tục gặp không ít khó khăn do tác động từ cuộc chiến Nga - Ucraina và giá cả một số mặt hàng nguyên liệu đầu vào thiết yếu tăng cao trên thị trường thế giới, đòi hỏi các cấp chính quyền và các doanh nghiệp phải có những giải pháp quyết liệt và thích hợp để xử lý tình hình, phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022./.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Tiền Giang

Liên kết Liên kết