Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

LỊCH CƠ QUAN TUẦN 43
25/10/2022

SỞ NGOẠI VỤ - TỈNH TIỀN GIANG
LỊCH CƠ QUAN TUẦN 43
Từ ngày 24/10/2022 Đến ngày 30/10/2022

 
Buổi Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ Hai
24/10/2022
Sáng
08:00
Họp sơ kết công tác ngoại vụ 9 tháng
Tất cả CBCCVC
PH Sở
08:00
Học Trung cấp lý luận chính trị (24 - 28/10)
B. Thư
Trường Chính trị
Thứ Ba
25/10/2022
Sáng
09:00
Tiếp Công ty lốp xe giới thiệu nhân sự mới
Ph Sở
Ô. Phi và P. LS&NVNONN
Thứ Tư
26/10/2022
Sáng
08:00
Học lớp Trung cấp lý luận chính trị (26, 27/10) (Thi)
B. Kim Duyên
Trường Chính trị
10:00
Tiếp đoàn TLS Singapore chào xã giao
Ô. Phi, P. HTQT, Văn phòng
Khu nhà làm việc thường trực ủy ban
Chiều
16:00
Tham gia đoàn công tác tại Lào
Ô. Phi
 
Thứ Năm
27/10/2022
Chiều
14:00
Họp Trao đổi về hoạt động tư vấn du học của Văn phòng đại diện tại Tiền Giang của Công ty CP Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI
B. Dung
Ph Sở Lao động TBXH
 
 
 
 
 

Liên kết Liên kết