Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

LỊCH CƠ QUAN TUẦN 47
21/11/2022

SỞ NGOẠI VỤ - TỈNH TIỀN GIANG
LỊCH CƠ QUAN TUẦN 47
Từ ngày 21/11/2022 Đến ngày 27/11/2022

SỞ NGOẠI VỤ - TỈNH TIỀN GIANG
LỊCH CƠ QUAN TUẦN 47
Từ ngày 21/11/2022 Đến ngày 27/11/2022
 
  Buổi Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ Hai
21/11/2022
Sáng
08:00
Họp giao ban công tác cơ quan
Ô. Phi và Lãnh đạo các đơn vị
PH Sở
Thứ Ba
22/11/2022
Sáng
08:00
Tham gia đoàn kiểm tra hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2022 trên địa bàn Thị xã Gò Công
B. Châu
Thị xã Gò Công
Thứ Tư
23/11/2022
 
 
 
 
 
Thứ Năm
24/11/2022
Sáng
08:00
Dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (24 - 26/11)
Tất cả Đảng viên Chi bộ
Ô. Phi, B. Châu (dự tại HT Ấp Bắc); Đảng viên còn lại (Hội trường Tỉnh ủy, số 58D1 Nguyễn Ngọc Ba)
 
 
 
 
 

Liên kết Liên kết