Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

LỊCH CƠ QUAN TUẦN 48
28/11/2022

SỞ NGOẠI VỤ - TỈNH TIỀN GIANG
LỊCH CƠ QUAN TUẦN 48
Từ ngày 28/11/2022 Đến ngày 04/12/2022

 
Buổi Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ Hai
28/11/2022
Sáng
07:00
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tiền Giang (28-29/11/2022)
Ô. Phi
HT. Ấp Bắc
07:30
Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ quản lý tài chính cho cán bộ, công chức đơn vị hành chính năm 2022 (từ 28/11 - 02/12)
B.Hằng
Trường Chính trị
Thứ Ba
29/11/2022
Sáng
08:00
Báo cáo chuyên đề về vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại
Ô. Phi
PH số 2 - TTHN tỉnh
Thứ Tư
30/11/2022
 
 
 
 
 
Thứ Năm
01/12/2022
Chiều
14:00
Đón tiếp đoàn các tỉnh về dự Hội nghị tổng kết thi đua Cụm năm 2022
Theo KH
KS. Cửu Long và các điểm tham quan theo KH
Thứ Sáu
02/12/2022
Sáng
08:00
Hội nghị tổng kết thi đua Cụm năm 2022 và Tọa đàm về việc kết nối hợp tác giữa các cơ quan đối ngoại khu vực ĐBSCL với TP.HCM và các tỉnh vùng Đông Nam bộ
Theo KH
KS. Cửu Long
Buổi Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ Hai
28/11/2022
Sáng
07:00
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tiền Giang (28-29/11/2022)
Ô. Phi
HT. Ấp Bắc
07:30
Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ quản lý tài chính cho cán bộ, công chức đơn vị hành chính năm 2022 (từ 28/11 - 02/12)
B.Hằng
Trường Chính trị
Thứ Ba
29/11/2022
Sáng
08:00
Báo cáo chuyên đề về vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại
Ô. Phi
PH số 2 - TTHN tỉnh
Thứ Tư
30/11/2022
 
 
 
 
 
Thứ Năm
01/12/2022
Chiều
14:00
Đón tiếp đoàn các tỉnh về dự Hội nghị tổng kết thi đua Cụm năm 2022
Theo KH
KS. Cửu Long và các điểm tham quan theo KH
Thứ Sáu
02/12/2022
Sáng
08:00
Hội nghị tổng kết thi đua Cụm năm 2022 và Tọa đàm về việc kết nối hợp tác giữa các cơ quan đối ngoại khu vực ĐBSCL với TP.HCM và các tỉnh vùng Đông Nam bộ
Theo KH
KS. Cửu Long
Buổi Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ Hai
28/11/2022
Sáng
07:00
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tiền Giang (28-29/11/2022)
Ô. Phi
HT. Ấp Bắc
07:30
Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ quản lý tài chính cho cán bộ, công chức đơn vị hành chính năm 2022 (từ 28/11 - 02/12)
B.Hằng
Trường Chính trị
Thứ Ba
29/11/2022
Sáng
08:00
Báo cáo chuyên đề về vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại
Ô. Phi
PH số 2 - TTHN tỉnh
Thứ Tư
30/11/2022
 
 
 
 
 
Thứ Năm
01/12/2022
Chiều
14:00
Đón tiếp đoàn các tỉnh về dự Hội nghị tổng kết thi đua Cụm năm 2022
Theo KH
KS. Cửu Long và các điểm tham quan theo KH
Thứ Sáu
02/12/2022
Sáng
08:00
Hội nghị tổng kết thi đua Cụm năm 2022 và Tọa đàm về việc kết nối hợp tác giữa các cơ quan đối ngoại khu vực ĐBSCL với TP.HCM và các tỉnh vùng Đông Nam bộ
Theo KH
KS. Cửu Long
Buổi Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ Hai
28/11/2022
Sáng
07:00
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tiền Giang (28-29/11/2022)
Ô. Phi
HT. Ấp Bắc
07:30
Học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ quản lý tài chính cho cán bộ, công chức đơn vị hành chính năm 2022 (từ 28/11 - 02/12)
B.Hằng
Trường Chính trị
Thứ Ba
29/11/2022
Sáng
08:00
Báo cáo chuyên đề về vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại
Ô. Phi
PH số 2 - TTHN tỉnh
Thứ Tư
30/11/2022
 
 
 
 
 
Thứ Năm
01/12/2022
Chiều
14:00
Đón tiếp đoàn các tỉnh về dự Hội nghị tổng kết thi đua Cụm năm 2022
Theo KH
KS. Cửu Long và các điểm tham quan theo KH
Thứ Sáu
02/12/2022
Sáng
08:00
Hội nghị tổng kết thi đua Cụm năm 2022 và Tọa đàm về việc kết nối hợp tác giữa các cơ quan đối ngoại khu vực ĐBSCL với TP.HCM và các tỉnh vùng Đông Nam bộ
Theo KH
KS. Cửu Long

Liên kết Liên kết