Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

LỊCH CƠ QUAN TUẦN 49
07/12/2022

SỞ NGOẠI VỤ - TỈNH TIỀN GIANG
LỊCH CƠ QUAN TUẦN 49
Từ ngày 05/12/2022 Đến ngày 11/12/2022

 
Buổi Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ Hai
05/12/2022
Sáng
08:00
Dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (05/12-07/12)
Đảng viên chi bộ
Hội trường Ấp Bắc
Thứ Ba
06/12/2022
 
 
 
 
 
Thứ Tư
07/12/2022
Chiều
13:30
Họp thành viên ủy ban
Ô. Phi
PH 03 - TTHN tỉnh
13:30
Dự HN trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021- 2025
Ô. Phong
Phòng họp trực tuyến Công an tỉnh
Thứ Năm
08/12/2022
Sáng
07:45
Dự Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 08, 09, 10/12/2022)
Ô.Phi
Hội trường Ấp Bắc
08:00
Dự tổng kết Dự án "Phòng ngừa và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2018 - 2022
PH 02 - TTHN tỉnh
P. HTQT
Buổi Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ Hai
05/12/2022
Sáng
08:00
Dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (05/12-07/12)
Đảng viên chi bộ
Hội trường Ấp Bắc
Thứ Ba
06/12/2022
 
 
 
 
 
Thứ Tư
07/12/2022
Chiều
13:30
Họp thành viên ủy ban
Ô. Phi
PH 03 - TTHN tỉnh
13:30
Dự HN trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021- 2025
Ô. Phong
Phòng họp trực tuyến Công an tỉnh
Thứ Năm
08/12/2022
Sáng
07:45
Dự Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 08, 09, 10/12/2022)
Ô.Phi
Hội trường Ấp Bắc
08:00
Dự tổng kết Dự án "Phòng ngừa và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2018 - 2022
PH 02 - TTHN tỉnh
P. HTQT

Liên kết Liên kết