Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Liên hợp quốc nhấn mạnh 5 hành động toàn cầu cần thiết để xây dựng một nền kinh tế đại dương bền vững
10/05/2022

​Khóa họp lần thứ tư của Diễn đàn Đại dương của Liên hợp quốc do UNCTAD chủ trì trong tháng 4/2022 đã xác định các cách thức bền vững vì lợi ích của các nguồn tài nguyên biển và những người phụ thuộc vào chúng, đồng thời kêu gọi đầu tư dài hạn, đầy đủ và đáng tin cậy vào Thỏa thuận Xanh nhằm bảo tồn và sử dụng đại dương cho phát triển bền vững.

Theo nội dung thảo luận của diễn đàn, các nguồn tài nguyên đại dương cung cấp thực phẩm, việc làm và thu nhập cho gần 3 tỷ người, hầu hết sống ở các nước đang phát triển. Thương mại hàng hóa và dịch vụ nhờ vào đại dương ước tính trị giá ít nhất 2,5 nghìn tỷ USD mỗi năm - khoảng 3% GDP toàn cầu vào năm 2020. Các cơ hội kinh tế dựa trên đại dương, chẳng hạn như dịch vụ hệ sinh thái biển, ước tính trị giá ít nhất 24 nghìn tỷ USD.

Tuy nhiên, những nguồn lực và cơ hội này đang bị đe dọa. Khoảng 8-12 triệu tấn rác thải nhựa và 51 nghìn tỷ hạt vi nhựa tràn ngập môi trường biển, xâm nhập vào chuỗi thức ăn toàn cầu. Và gần 34% trữ lượng cá trên thế giới ở dưới mức sinh học bền vững. Chỉ có 1,6% Hỗ trợ Phát triển Chính thức - khoảng 2,9 tỷ USD mỗi năm – được dành cho kinh tế đại dương từ năm 2013 đến năm 2018. Việc phân bổ tài chính không đồng đều về mặt địa lý, ít được cung cấp cho các quốc gia nghèo nhất. Trên cơ sở đó, diễn đàn đưa ra năm khuyến nghị để xây dựng một nền kinh tế đại dương bền vững.

Toàn cầu cần thiết để xây dựng một nền kinh tế đại dương bền vững. Ảnh: Sưu tầm

Phát triển các sản phẩm thay thế không gây ô nhiễm: thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và áp dụng các vật liệu thay thế ít gây ô nhiễm cho đại dương và có thể tái chế hoặc có thể phân hủy được, chẳng hạn như sợi tự nhiên, phụ phẩm của tảo biển và chất thải nông nghiệp sau thu hoạch. Điều này có thể làm giảm sự phụ thuộc vào nhựa đồng thời thúc đẩy đổi mới, hỗ trợ nền kinh tế tuần hoàn và phát triển các ngành công nghiệp mới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển với khả năng quản lý chất thải thấp.

Hoàn tất hiệp định trợ cấp nghề cá trong WTO: cần khẩn trương ký kết và thực hiện một hiệp định toàn cầu để điều chỉnh trợ cấp nghề cá. Cũng cần có những nỗ lực lớn hơn nhằm phát triển kinh tế đại dương và các chiến lược thương mại, thu hẹp khoảng cách quản lý và giải quyết vấn đề đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không được kiểm soát cũng như buôn bán bất hợp pháp tài nguyên biển. Ngoài việc thúc đẩy việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên đại dương, điều này sẽ cải thiện khả năng chống chịu với khí hậu, tăng cường bảo tồn đại dương và thúc đẩy thương mại và đầu tư có trách nhiệm.

Giải quyết các vấn đề xã hội trong lĩnh vực đại dương: Cần có những nỗ lực lớn hơn để giải quyết các vấn đề xã hội như việc đảm bảo các cộng đồng hoặc những người nghèo và bị thiệt thòi được hưởng lợi một cách công bằng và bình đẳng từ việc thương mại hóa các nguồn tài nguyên đại dương. Các bên liên quan đến nền kinh tế đại dương có thể thúc đẩy tính bao trùm bằng cách hiểu rõ hơn và vượt qua các rào cản liên quan đến thương mại, chẳng hạn như các hàng rào phi thuế quan và tác động của biến đổi khí hậu.

Mở rộng quy mô tiếp cận và sử dụng công nghệ: tận dụng công nghệ nhằm thu thập và phân tích dữ liệu và phát triển liên tục các công cụ của UNCTAD và FAO thân thiện với người dùng để theo dõi các lĩnh vực dựa trên đại dương và kết hợp nó với hỗ trợ kỹ thuật và các chương trình phát triển năng lực.

Xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và linh hoạt: đảm bảo chuỗi cung ứng bền vững, hỗ trợ ngư dân quy mô nhỏ và thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế, chẳng hạn như bằng cách mở rộng nuôi trồng rong biển và các ngành phụ phẩm có liên quan. Khả năng phục hồi của nền kinh tế đại dương cần được nâng cao thông qua cơ sở hạ tầng cảng biển tốt hơn, hoạt động vận tải biển bền vững hơn và mở rộng thương mại hơn./.

Sở Ngoại vụ tổng hợp từ các báo

Liên kết Liên kết