Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Phối hợp tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 khi xuất cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái
27/07/2022

Ngày 17/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có Công văn số 3784/UBND-NV về việc phối hợp tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 khi xuất cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

 

Liên kết Liên kết