Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang - 10 năm hình thành và phát triển
06/04/2021

Năm 2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 11/02/2011 thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang, chính thức ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 29/3/2011. Nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ là tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác đối ngoại của địa phương và thực hiện các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Trong những năm gần đây hoạt động đối ngoại đã góp phần quan trọng duy trì môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc và thu hút nguồn lực to lớn phát triển kinh tế - xã hội. Từ thực tế đó, năm 2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 11/02/2011 thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang, chính thức ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 29/3/2011. Nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ là tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác đối ngoại của địa phương và thực hiện các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật. Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành vai trò tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và phối hợp với các cơ quan Trung ương, các sở, ban, ngành địa phương trong tỉnh tổ chức và quản lý hoạt động đối ngoại trên địa bàn. Đặc biệt trong công tác hữu nghị hợp tác đa phương, công tác lãnh sự và bảo hộ công dân, công tác phi chính phủ, hoạt động đoàn ra đoàn vào, hội nghị hội thảo quốc tế,… góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội cũng như thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh Tiền Giang.

Ảnh: Sở Ngoại vụ

Về cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ hiện có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, Văn phòng, 02 phòng chuyên môn và Trung tâm Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở với tổng số công chức, viên chức và người lao động là 19. Hiện nay, Sở Ngoại vụ cũng đang trong giai đoạn sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Ảnh: Sở Ngoại vụ

Quán triệt sâu sắc nội dung chỉ đạo của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là“…đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế…”. Trải qua một thập kỷ phát triển, Sở Ngoại vụ đã tích cực, chủ động tham mưu, phấn đấu đưa công tác đối ngoại của tỉnh nhà từng bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, có những bước đi vững chắc và hiệu quả, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác quản lý nhà nước về đoàn ra được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng theo định hướng, chủ trương của Trung ương và của tỉnh, đảm bảo về an ninh chính trị và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Trong giai đoạn 2011 – 2021, Sở đã tham mưu cử trên 1500 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài tham dự Hội nghị hội thảo, tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và khảo sát thị trường nhằm tăng cường quảng bá, tạo động lực xuất khẩu đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Tiền Giang với bạn bè quốc tế trong những năm qua đã được mở rộng. Tiền Giang đã thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương các nước Mozambique, Lào, Campuchia…, tăng cường quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế như: Cơ quan hợp tác quốc tế JICA/Nhật bản, KOICA/Hàn Quốc, Ngân hàng Thế giới/WB, Ngân hàng phát triển Châu Á/ADB… tính đến nay tỉnh Tiền Giang đã có quan hệ với trên 40 tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Hàng năm, tỉnh đón tiếp và làm việc với trung bình 200 đoàn với trên 1000 lượt khách quốc tế đến thăm và làm việc.

Công tác ký kết và triển khai các thỏa thuận quốc tế được quan tâm thực hiện, phù hợp với điều kiện của địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại Tiền Giang đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các địa phương, đối tác nước ngoài như: tỉnh Khăm-muộn (Lào), Pursat (Campuchia), Maputo (Mozambique), Bộ Thủy sản Mozambique, … Một số hoạt động nổi bật về thỏa thuận quốc tế trong nhiệm kỳ qua như: Tập huấn cho 10 cán bộ nông nghiệp và thủy sản tỉnh Maputo về lúa nước và nuôi trồng thủy sản; Đón tiếp đại diện lãnh đạo các đơn vị có ký thỏa thuận hợp tác với tỉnh (ông Raimundo Maico Diomba – tỉnh trưởng tỉnh Maputo; ông Bua Min Chống La Sỷ, Giám đốc Sở Ngoại giao tỉnh Khăm Muộn (Lào); Đoàn cán bộ Lãnh đạo Chính quyền tỉnh Pursat); Tổ chức đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dẫn đầu sang bàn giao 1.400 lúa giống và 20 con dê Bách Thảo cho tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về chủ quyền quốc gia, biên giới, biển, đảo Việt Nam. Tích cực xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài,... phản ánh đúng tình hình phát triển kinh tế - xã hội; giới thiệu về vùng đất, người dân Tiền Giang và tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư phát triển của tỉnh. Hàng năm, Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xuất bản ấn phẩm Thông tin đối ngoại Tiền Giang định kỳ 01 số/quý và từ năm 2019 định kỳ mỗi tháng một số.

Công tác vận động, sử dụng, quản lý nguồn viện trợ Phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh tiếp tục được chú trọng. Trong giai đoạn từ năm 2011 - 2020, tỉnh Tiền Giang đã vận động viện trợ không hoàn lại từ các tổ chức Quốc tế, các đại sứ quán nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân nước ngoài giúp đỡ các chương trình, dự án nhân đạo với tổng kinh phí là 267 tỷ đồng Các dự án NGOs đã góp phần tích cực và hiệu quả vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, khắc phục hậu quả bom mìn, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, phát triển cộng đồng..

Công tác đối ngoại Đảng, hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác thông tin đối ngoại và người Việt Nam ở Nước ngoài tiếp tục có những chuyển biến tích cực, thu được những kết quả bước đầu quan trọng, đã tô thắm thêm bó hoa tươi thắm về những kết quả công tác đôi ngoại của tỉnh nhà từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đến nay, góp phần nâng cao hình ảnh mảnh đất và con người Tiền Giang đến với bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, ngay từ những ngày đầu, toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở Ngoại vụ đã tích cực, chủ động và nỗ lực hết mình trong các hoạt động phòng, chống dịch. Sở đã chủ động tham mưu và phối hợp với các đơn vị hỗ trợ các doanh nghiệp đón chuyên gia nước ngoài trở lại làm việc và có phương án cách ly an toàn theo quy định. Đến nay đã thực hiện đón tổng cộng …. chuyên gia từ các nước

Với những nỗ lực và thành tích đã đạt được, Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang đã được Bộ Ngoại giao tặng Cờ thi đua năm 2015, 2019, tặng Bằng khen năm 2018 và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng Cờ thi đua hạng nhất năm 2015, tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị các năm 2012 đến 2014, 2016 đến 2020 và nhiều Bằng khen theo các chuyên đề. Đạt được kết quả như trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao và sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động đã và đang công tác tại Sở trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

Ảnh: Sở Ngoại vụ

10 năm – khoảng thời gian chưa phải là nhiều nhưng cũng đủ để Sở Ngoại vụ khẳng định vai trò, vị trí của minh trong công tác hội nhập và phát triển. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế. Với phương châm “Thân thiện – chuyên nghiệp – hiệu quả - đúng pháp luật”, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới sẽ tập trung vào các giải pháp sau.

- Một là, Tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế vào điều kiện cụ thể ở địa phương, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Chính quyền các cấp, sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và sự tham mưu của cơ quan đối ngoại trong các hoạt động đối ngoại.

- Hai là, Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. Mở rộng và tăng cường hiệu quả thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế cấp địa phương; Hoàn thiện hành lang pháp lý, hỗ trợ, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để phát huy hơn nữa vai trò của công tác Ngoại vụ địa phương.

- Ba là, Đổi mới, nâng cao nhận thức và hành động về vai trò hợp tác quốc tế. Xác định rõ hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế là nguồn lực quan trọng cần tranh thủ để phục vụ các chương trình phát triển kinh tế xã hội địa phương trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế và khu vực.

- Bốn là, Kết hợp chặt chẽ và hài hòa giữa chính trị đối ngoại với kinh tế đối ngoại, giữa công tác đối ngoại với công tác an ninh - quốc phòng, giữa công tác đối ngoại Đảng với Ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân tạo thành một mặt trận đối ngoại thống nhất, hiệu quả.

- Năm là, Tranh thủ các nguồn lực và cơ chế, chính sách phục vụ công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên sâu về ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ làm công tác đối ngoại.

Trong xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay, công tác đối ngoại luôn đan xen những thời cơ và thách thức mới. Với kiến thức, kinh nghiệm và quan hệ hợp tác hơn 10 năm qua, tập thể cán bộ công chức Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục phấn đấu, đồng tâm hợp lực, phát huy những thành tựu đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức tiếp tục xây dựng cơ quan Ngoại vụ địa phương ngày càng lớn mạnh, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà./.

                                                                          Văn phòng Sở

Liên kết Liên kết