Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đối ngoại – trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang
18/07/2022

Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang cần tuyển vị trí  Kế toán và vị trí Viên chức Dịch vụ đối ngoại làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đối ngoại, cụ thể:

1.Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Trình độ, kinh nghiệm

- Tốt nghiệp Đại học một trong các chuyên ngành: Kế toán, Luật, Kinh tế, Quan hệ quốc tế, Đông phương học, Cử nhân các ngành ngoại ngữ.

- Ngoại ngữ (đối với các chuyên ngành không phải là ngoại ngữ): có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Tin học: có kỹ năng sử dụng tin học căn bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

e) Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc.

2. Số lượng cần tuyển: 02

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện kê khai và nộp trực tiếp Phiếu dự tuyển theo mẫu đính kèm.

4. Hình thức và nội dung xét tuyển

- Hình thức xét tuyển: phỏng vấn trực tiếp và viết bài luận theo chủ đề Hội đồng xét tuyển viên chức ra (viết bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài theo ngoại ngữ ứng viên đăng ký dự tuyển).

- Nội dung xét tuyển: theo các chuyên ngành ứng viên đăng ký dự tuyển.

5. Thời hạn và địa điểm nộp Phiếu dự tuyển, số điện thoại liên hệ

- Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 12/8/2022, trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

- Địa điểm nộp Phiếu dự tuyển: Văn phòng Sở Ngoại vụ, số 63, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại liên hệ khi cần: 0273.3971223./.

Xem Thông báo và Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây.

 

Liên kết Liên kết