Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại cho tổ chức, cá nhân tại địa phương
10/08/2022

Thực hiện ủy quyền của Bộ Ngoại giao tại Quyết định số 3576/QĐ-BNG ngày 17 tháng 12 năm 2012 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 297/UBND-NC ngày 21 tháng 01 năm 2013 về việc giao Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự tại địa phương.

Căn cứ chức năng của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại tại Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang;

Thời gian qua, nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hoá lãnh sự đều phải lên Thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh. Điều này gây tốn kém và mất nhiều thời gian cho các tổ chức và cá nhân khi có yêu cầu.

Để giúp các tổ chức và cá nhân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại trong thực hiện thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hoá lãnh sự, Sở Ngoại vụ trân trọng đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn, giới thiệu người dân, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ để được hỗ trợ và hướng dẫn. Thông tin liên hệ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI

- Địa chỉ: Số 63 đường 30/4, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: (84.273) 388.3899 Fax: (84.273) 388.3893

- Di động: 0917.466.658 (Bà Lương Ngọc Dung - Trưởng phòng Lãnh sự & Người Việt Nam ở nước ngoài kiêm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ) hoặc DĐ: 0378 893 727 (Ông Huỳnh Minh Đạt – Chuyên viên Trung tâm Dịch vụ đối ngoại).

- Website: http://songoaivu.tiengiang.gov.vn/dich-vu-doi-ngoai

- Email: fsctiengiang@gmail.com

Xem chi tiết Công văn số 1016/SNgV-LS&NVNONN ngày 10/8/2022 của Sở Ngoại vụ về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại cho tổ chức, cá nhân tại địa phương

 

Liên kết Liên kết