Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang trong tháng 7 năm 2022
09/08/2022

Trong tháng 7 các cấp chính quyền tỉnh Tiền Giang tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; và triển khai có hiệu quả kế hoạch về phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh giai đoạn 2022 – 2023. Theo số liệu tổng hợp từ các cơ quan chức năng của tỉnh, kết quả thực hiện một số lĩnh vực chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 như sau:

 

Đồng chí Trần Văn Dũng thông qua dự thảo chương trình thực hiện Nghị quyết 20 (Ảnh: Sưu tầm)

- Về nông nghiệp và thủy sản: Sản lượng lương thực trong tháng thực hiện khoảng 498,96 ngàn tấn, giảm 4% so cùng kỳ. Đến thời điểm 01/7/2022, tổng đàn gia súc, gia cầm của tỉnh như sau: đàn bò 123 ngàn con, tăng 1,5%; đàn lợn 284,5 ngàn con, tăng 1,8%; đàn gia cầm 16,8 triệu con, giảm 5,6% so cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản thu hoạch trong tháng đạt khoảng 24,21 ngàn tấn, lũy kế 7 tháng thu hoạch 177,25 ngàn tấn, tăng 1,2% so cùng kỳ. Về xây dựng nông thôn mới, trong tháng không có thêm xã nào đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến cuối tháng 7/2022 là 131/143 xã, chiếm 91,6% tổng số xã trên pham vi toàn tỉnh. Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025; và quyết định về quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Lãnh đạo UBND tỉnh thăm hỏi động viên DN, tạo điều kiện thuận lợi để DN phục hồi sản xuất (Ảnh: Sưu tầm)

- Về công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 19,7% so cùng kỳ. Có 20/43 sản phẩm tăng và 23/43 sản phẩm giảm so cùng kỳ. Một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ như: bia lon tăng 50,4%; cáp đồng và dây dẫn đồng +11,2%; ống đồng +10,9%; nước uống +5,1%…; Một số sản phẩm giảm so cùng kỳ như: thức ăn thủy sản giảm 24,7%; phi lê đông lạnh -13,8%; thức ăn cho gia súc -7,9%...

 Trong tháng các doanh nghiệp trong các Khu, Cụm Công nghiệp tiếp tục hoạt động ổn định, không có dự án đầu tư mới. Chủ đầu tư hạ tầng các KCN, CCN tiếp tục hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục về đất đai để triển khai dự án và kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp.

Một tuyến đường hoa “Sáng - xanh - sạch - đẹp” ở xã Tân Lập 2, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang (Ảnh: Sưu tầm)

- Về hoạt động thương mại - du lịch: Tổng doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trong tháng thực hiện 6.275 tỷ đồng (~272,82 triệu USD), tăng 64,2% so cùng kỳ, là tháng có tỷ lệ tăng cao nhất so cùng kỳ tính từ đầu năm đến nay; lũy kế 7 tháng, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thực hiện 44.339 tỷ đồng (~1,92 tỷ USD), đạt 62,4% kế hoạch, tăng 20,1% so cùng kỳ. Khách du lịch đến tỉnh trong tháng 7/2022 được 75 ngàn lượt, tăng 4,2% so tháng trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, số lượt khách du lịch đến Tiền Giang là 367 ngàn lượt, đạt 40,8% kế hoạch và tăng 39,2% so cùng kỳ; trong đó: khách quốc tế 11 ngàn lượt khách, tăng 2,9 lần so cùng kỳ.

- Về xuất – nhập khẩu: Xuất khẩu trong tháng thực hiện được 281 triệu USD, tăng 9,7% so cùng kỳ; lũy kế 7 tháng ước thực hiện 2,328 tỷ USD, đạt 69,5% kế hoạch năm, tăng 18% so cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu trong tháng ước 149 triệu USD, tăng 12,1% so cùng kỳ; lũy kế 7 tháng nhập khẩu 1,324 tỷ USD, đạt 69,7% kế hoạch năm, tăng 16,7% so cùng kỳ.

- Về thu, chi ngân sách: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong tháng đạt 825 tỷ đồng (~35,87 triệu USD), tăng 15,3% so cùng kỳ; lũy kế 7 tháng thu 5.828 tỷ đồng (~178,21 triệu USD), đạt 66% dự toán năm, giảm 2,9% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách trong tháng là 1.275 tỷ đồng (~55,43 triệu USD), lũy kế 7 tháng chi 6.791 tỷ đồng (~295,26 triệu USD), đạt 55,3% dự toán, tăng 35,5% so cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển 2.564 tỷ đồng (~111,47 triệu USD), đạt 65,1% dự toán, tăng 44,3% so cùng kỳ.

- Về phát triển doanh nghiệp (DN): Trong tháng có 80 DN thành lập mới với vốn đăng ký 379 tỷ đồng (~16,47 triệu USD), tăng 506,4% về vốn đăng ký so cùng kỳ. Lũy kế thực hiện 7 tháng đầu năm, có 588 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 87,8% kế hoạch, tăng 62,4% so cùng kỳ. Lũy kế đến cuối tháng 7/2021, toàn tỉnh có 6.500 doanh nghiệp, 66.000 hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn.

- Về thu hút đầu tư: Trong tháng, tỉnh không thu hút dự án mới, tiếp tục xem xét hồ sơ các dự án; tiếp xúc và hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện quy hoạch các dự án tại tỉnh. Lũy kế 7 tháng, tỉnh thu hút được 10 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 834,2 tỷ đồng (~36,26 triệu USD), gấp 4,68 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó có 05 dự án vốn đầu tư trong nước 276,6 tỷ đồng (~12,01 triệu USD), tăng 03 dự án, vốn đầu tư gấp 2,11 lần so cùng kỳ năm trước; 05 dự án vốn đầu tư nước ngoài 557,7 tỷ đồng (~24,25 triệu USD), tăng 03 dự án, vốn đầu tư gấp 11,7 lần so cùng kỳ năm trước; đăng ký tăng vốn 815,4 tỷ đồng, bằng 19,8% so cùng kỳ năm trước. Nâng tổng vốn đầu tư thu hút được đến cuối tháng 7/2022 đạt 1.650 tỷ đồng (~71,73 triệu USD), bằng 38,4% so cùng kỳ.

Môi trường đầu tư của Tiền Giang không ngừng thông thoáng (Ảnh: Sưu tầm)

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Trong tháng, Ngành Giáo dục tập trung tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông năm 2022; xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022 - 2023; hoàn tất công tác tổng kết, đánh giá nhiệm vụ năm học  2021 - 2022; đồng thời, thực hiện các hoạt động chuyên môn hè, chuẩn bị năm học 2022 - 2023. Tiến hành cập nhật Đề án tuyển sinh năm 2022, điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh phù hợp với lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngành Y tế tiếp tục tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác. Trong tháng ghi nhận 1.171 ca sốt xuất huyết, lũy kế 7 tháng có 2.100 ca, trong đó có 03 ca tử vong. Các địa phương tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; tiếp tục rà soát số trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm mũi 2; rà soát số người lớn chưa tiêm mũi 1, mũi 2, mũi bổ sung, nhắc lại để tổ chức tiêm hết cho các đối tượng này. Tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu được tác dụng của vắc xin trong phòng ngừa Covid-19, từ đó chủ động thực hiện việc tiêm chủng vắc xin theo kế hoạch ngành Y tế, đặc biệt là mũi tiêm bổ sung và mũi nhắc lại.

Ngành Văn hóa tổ chức các hoạt động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tổ chức thành công các môn trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tiền Giang lần thứ IX: Vovinam, Aerobic, Đá cầu. Tham dự giải Cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2022; giải vô địch Trẻ và Thiếu niên Võ Cổ truyền toàn quốc thứ XXIII năm 2022; giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc lần thứ 19 năm 2022; giải vô địch Cử tạ trẻ quốc gia năm 2022,...

- Về lao động - việc làm: Trong tháng đã tư vấn cho 3.183 lượt lao động, tăng 6% so với cùng kỳ; đã giới thiệu cho 132 lao động có được việc làm ổn định, tăng 51,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng, đã tư vấn cho 17.784 lượt lao động, giảm 1,6% so với cùng kỳ; giới thiệu 485 lao động có được việc làm ổn định, giảm 10% so với cùng kỳ. Về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có 68 lao động xuất cảnh chính thức (gồm có: sang Nhật Bản 61 người, Đài Loan 07 người), tăng 68 người so với cùng kỳ. Lũy kế, đến nay có 251 lao động xuất cảnh chính thức, đạt 125,5% so với kế hoạch năm, tăng 75,5% so với cùng kỳ.

- Công tác ngoại vụ: Trong tháng chấp thuận đề nghị của 10 công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng; tiếp 12 đoàn nước ngoài đến làm việc với các sở, ngành và các đơn vị trên địa bàn tỉnh, tăng 10 đoàn so với cùng kỳ năm 2021,...

Bên cạnh những kết quả như nêu trên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo ổn định; các hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên thiên nhiên, tư pháp, thanh tra, cải cách hành chính, nội vụ, viễn thông... diễn ra theo kế hoạch và kịp thời phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Tiền Giang đã đi qua được 7 tháng của năm 2022 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt và các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ phát triển khá tốt. Với kết quả đạt được trong 7 tháng qua và các hoạt động thương mại, dịch vụ – du lịch tiếp tục được mở rộng hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt, kỳ vọng sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi để các ngành, các cấp phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022./.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Tiền Giang

Liên kết Liên kết