Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Truyền thông Singapore cho rằng UNCLOS 1982 đóng vai trò quan trọng đối với Việt Nam
22/09/2022

Trang Fulcrum.sg (Singapore) ngày 20/9 nhận định UNCLOS 1982 vẫn có tầm quan trọng đáng kể với Việt Nam, nhưng cần phải được sửa đổi để Việt Nam và các quốc gia thành viên có thể thành công trong việc giải quyết các thách thức liên quan đến biển, đại dương. Tầm quan trọng của UNCLOS đối với Việt Nam đã được minh chứng trong 40 năm qua, đặc biệt là trong việc pháp lý hóa các tuyên bố chủ quyền biển của Việt Nam, tăng cường hệ thống quản lý và luật trong nước, thúc đẩy sự hợp tác với các nước khác và giải quyết, xử lý các tranh cãi trên biển.

 

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

- Thứ nhất, UNCLOS tiêu chuẩn hóa các tuyên bố về các quyền trên biển và quyền chủ quyền của các bên ký kết, trong đó có Việt Nam. Dựa trên nguyên tắc “đất thống trị biển”, UNCLOS cho phép các quốc gia ven biển có được 12 hải lý lãnh hải tính từ đường cơ sở, 12 hải lý vùng tiếp giáp ngoài lãnh hải, 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và 200 hải lý thềm lục địa tính từ đường cơ sở (có khả năng mở rộng ra ngoài giới hạn này). Với điều đó, các quốc gia ven biển như Việt Nam có thể mở rộng chủ quyền của mình ra ngoài lãnh thổ đất liền. Việt Nam đã tuyên bố các quyền lợi trên biển phù hợp với các quy định của UNCLOS.

- Thứ hai, UNCLOS đã thúc đẩy Việt Nam cải cách và cải thiện luật pháp trong nước cũng như việc quản lý các vùng biển của mình. Vào năm 2012, chính phủ đã thông qua Luật Biển, chủ yếu là hài hòa luật trong nước với các điều khoản của UNCLOS. Việt Nam cũng đã ban hành và sửa đổi các luật chuyên ngành khác như Luật Tài nguyên Biển và Hải đảo năm 2015 và Luật Thủy sản năm 2017. Về công tác quản lý, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã được thành lập năm 1998. Lực lượng Dân quân tự vệ và Kiểm ngư lần lượt được thành lập vào năm 2009 và 2014.

- Thứ ba, UNCLOS đã cung cấp khuôn khổ để Việt Nam hợp tác với các quốc gia khác về các vấn đề khác nhau như tội phạm trên biển, cụ thể là cướp biển và cướp có vũ trang đối với tàu, bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học và quản lý tài nguyên. Việt Nam đã tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải trên các vùng biển quốc tế; khởi xướng các cuộc đối thoại hàng hải với các nước Mỹ, Australia và Ấn Độ; tham gia tuần tra chung trên biển cùng với các nước láng giềng và đối tác khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Brunei và Campuchia.

- Thứ tư, UNCLOS đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển của Việt Nam. Theo Điều 287, Công ước cung cấp cho Việt Nam và các quốc gia khác các diễn đàn khác nhau để giải quyết các tranh chấp, bao gồm Tòa án Quốc tế về Luật Biển, Tòa án Công lý Quốc tế, các cơ chế theo Phụ lục VII và Phụ lục VIII. Việt Nam đã giải quyết thành công các tranh chấp với Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc và Indonesia; đang tiếp tục đàm phán và tham vấn về việc phân định ranh giới trên biển. Theo các quy trình này, UNCLOS sẽ là nền tảng pháp lý mà dựa vào đó Việt Nam và các bên khác có thể đạt được đồng thuận.

Tuy nhiên, gần đây, UNCLOS đã bộc lộ những hạn chế như: việc thực hiện các điều khoản của UNCLOS tại các quốc gia khác nhau vẫn không nhất quán, đặc biệt là về các tuyên bố chủ quyền hàng hải quá mức ở Biển Đông và các thách thức đối với tự do hàng hải trong các EEZ. Điều này đã gây khó khăn cho Việt Nam trong việc thực hiện các quy định của UNCLOS. Ngoài ra, những người soạn thảo UNCLOS không dự báo, không cung cấp cụ thể những quy định, điều khoản liên quan đến biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. Do đó, cần sửa đổi UNCLOS để Công ước này vẫn phù hợp và hữu ích cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, cần phải lưu ý trong môi trường quốc tế đầy tranh chấp ngày nay, điều này sẽ đòi hỏi sự thỏa hiệp từ tất cả các quốc gia thành viên./.

Sở Ngoại vụ tổng hợp từ các báo

Liên kết Liên kết