Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Việt Nam và Trung Quốc nối lại hoạt động mua bán điện
04/05/2022

​Ngày 1/5, tuyến đường dây điện Hồng Hà (Trung Quốc) và Lào Cai (Việt Nam) đã được khôi phục, đánh dấu sự khởi động toàn diện hoạt động mua bán điện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tháng 8/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đề xuất nhu cầu mua điện của phía Trung Quốc. Ngày 25/1, hai bên đã ký hợp đồng mua bán điện giai đoạn 4, dự kiến ​​xuất khẩu khoảng 4 tỷ kWh điện sang miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025. Sau khi hợp đồng mua bán điện được ký kết, Tổng công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc đã nỗ lực khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lập kế hoạch khôi phục điện một cách có hệ thống, xúc tiến công tác chuẩn bị khôi phục điện trên nhiều lĩnh vực như truyền tải điện, đo lường, điều phối, truyền thông và tiếp thị.

Việt Nam nối lại hoạt động mua bán điện với Trung Quốc . Ảnh: EVN

Với vai trò là đầu mối truyền tải điện của Lưới điện Phương Nam Trung Quốc đến Việt Nam, Công ty Quốc tế Vân Nam đã tích cực thực hiện các yêu cầu của cơ chế họp thường niên lần thứ hai giữa Bí thư 4 tỉnh Việt Nam và Vân Nam. Sau khi vận hành đường dây liên kết từ châu Vân Sơn đến Hà Giang, ngày 30/ 4, việc cấp điện cho hai đường dây 220 kV đấu nối hướng Hồng Hà - Lào Cai đã được được nối lại đúng kế hoạch, quy mô truyền tải điện khoảng 600.000 KW.

Việc khôi phục thương mại điện giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa hai nước, tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực trong khu vực Mê Công - Lan Thương, thúc đẩy tốt hơn kết nối năng lượng giữa hai nước./.

Sở Ngoại vụ tổng hợp từ các báo

Liên kết Liên kết