Truy cập nội dung luôn

Công khai dự toán ngân sách Công khai dự toán ngân sách

Công khai dự toán ngân sách Công khai dự toán ngân sách

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Ngoại vụ Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Ngoại vụ
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Ngoại vụ: 1. Công văn 27/SNgV-VP ngày 12/01/2021 (Xem chi tiết tại đây) 2. Quyết định  Công bố công khai dự toán ngân sách năm...
Báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản Báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản
Báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản (Xem chi tiết tại đây)
Báo cáo tình hình thu chi ngân sách Quý I năm 2020 của Sở Ngoại vụ Báo cáo tình hình thu chi ngân sách Quý I năm 2020 của Sở Ngoại vụ
Báo cáo tình hình thu chi ngân sách Quý I năm 2020 (Xem chi tiết)
Tình hình thu chi ngân sách Quý I năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại Tình hình thu chi ngân sách Quý I năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại
Tình hình thu chi ngân sách Quý I năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại (Xem chi tiết tại đây)
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Ngoại vụ Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Ngoại vụ
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Ngoại vụ. (Xem chi tiết tại đây)
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Ngoại vụ Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Ngoại vụ
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Ngoại vụ. (Xem chi tiết tại đây)
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Ngoại vụ Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Ngoại vụ
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Ngoại vụ. (Xem chi tiết tại đây)

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 45
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 786362