Truy cập nội dung luôn

Công khai dự toán ngân sách Công khai dự toán ngân sách

Công khai dự toán ngân sách Công khai dự toán ngân sách

Báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản

Tin liên quan
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại, Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang    04/05/2021
Quyết định về việc công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại    18/01/2021
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 2020 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại    18/01/2021
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại    14/01/2021
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Ngoại vụ    12/01/2021
Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2020    12/01/2021
Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại    17/11/2020
Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2019    04/11/2020
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019    04/11/2020
Báo cáo tình hình tài chính của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại Quý 3 năm 2020    03/11/2020

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 45
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 786362