Truy cập nội dung luôn

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại, Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại, Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại, Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang (Xem chi tiết tại đây)
Quyết định về việc công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại Quyết định về việc công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại
Quyết định về việc công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại (Xem chi tiết tại đây)
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 2020 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 2020 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 2020 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại (Xem chi tiết tại đây)
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại (Xem chi tiết tại đây)
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Ngoại vụ Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Ngoại vụ
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Ngoại vụ: 1. Công văn 27/SNgV-VP ngày 12/01/2021 (Xem chi tiết tại đây) 2. Quyết định  Công bố công khai dự toán ngân sách năm...
Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2020 Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2020
Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)
Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại
Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại (Xem chi tiết tại đây)
Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2019 Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2019
Công khai tình hình quản lý, sử dũng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2019 (Xem chi tiết tại đây)
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
  Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 (Xem chi tiết tại đây)
Báo cáo tình hình tài chính của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại Quý 3 năm 2020 Báo cáo tình hình tài chính của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại Quý 3 năm 2020
Báo cáo tình hình tài chính của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại Quý 3 năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)
Công khai thực hiện dự toán thu chi Ngân sách 9 tháng năm 2020 Công khai thực hiện dự toán thu chi Ngân sách 9 tháng năm 2020
Công khai thực hiện dự toán thu chi Ngân sách 9 tháng năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)
Thông báo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 2 năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại Thông báo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 2 năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại
Thông báo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 2 năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại (Xem chi tiết tại đây)
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 năm 2020 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 năm 2020
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 năm 2020 của Sở Ngoại vụ (Xem chi tiết tại đây)
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2020 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2020
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của Sở Ngoại vụ (Xem chi tiết tại đây)
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NGUỒN KHÁC NĂM 2017 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NGUỒN KHÁC NĂM 2017
Quyết toán thu - chi nguồn ngân sách nhà nước và nguồn khác năm 2017 (xem chi tiết tại đây)

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 45
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 786362