Truy cập nội dung luôn

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Danh sách tin - Danh mục tạm thời không có.

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Ngoại vụ

Tin liên quan
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Ngoại vụ    12/01/2021
Công khai thực hiện dự toán thu chi Ngân sách 9 tháng năm 2020    20/10/2020
DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2019    03/07/2020
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 CỦA SỞ NGOẠI VỤ    03/07/2020
Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý III năm 2019    03/07/2020
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2019    03/07/2020
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2019    03/07/2020
Báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản    03/07/2020
Báo cáo tình hình thu chi ngân sách Quý I năm 2020 của Sở Ngoại vụ    03/07/2020
Tình hình thu chi ngân sách Quý I năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại    03/07/2020

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 45
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 786362