Truy cập nội dung luôn

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Danh sách tin - Danh mục tạm thời không có.

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2020

Tin liên quan
Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2020    12/01/2021
Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2019    04/11/2020
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019    04/11/2020
Công khai thực hiện dự toán thu chi Ngân sách 9 tháng năm 2020    20/10/2020
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 năm 2020    08/07/2020
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2020    08/07/2020

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 45
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 786362