Truy cập nội dung luôn

Công khai quyết toán ngân sách Công khai quyết toán ngân sách

Công khai quyết toán ngân sách Công khai quyết toán ngân sách

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NGUỒN KHÁC NĂM 2017 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NGUỒN KHÁC NĂM 2017
Quyết toán thu - chi nguồn ngân sách nhà nước và nguồn khác năm 2017 (xem chi tiết tại đây)
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Ngoại vụ Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Ngoại vụ
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Ngoại vụ. (Xem chi tiết tại đây)

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 727
  Tổng lượt truy cập: 754899