Truy cập nội dung luôn

Công đoàn Công đoàn

Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022)
Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022) - 22/10/2022 (số lượt xem: 45)

Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, giúp nữ công chức, viên chức lao động trong cơ quan nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của phụ nữ, tinh thần đoàn kết đấu tranh vì mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam; N...

Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang - 10 năm hình thành và phát triển
Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang - 10 năm hình thành và phát triển - 06/04/2021 (số lượt xem: 176)

Năm 2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 11/02/2011 thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang, chính thức ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 29/3/...

Xem thêm >>

Công đoàn Công đoàn

Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2020 của Sở Ngoại vụ

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH TIỀN GIANG

CĐCS SỞ NGOẠI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             

Số: 149 /BC-CĐCS

Tiền Giang, ngày 19 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động Công đoàn tháng 5

Phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2020

 

 
 
 

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Sơ nét tình hình tư tưởng, tâm trạng, đời sống, thu nhập... của CBCCVCLĐ tại cơ quan đơn vị: tháng 5 tư tưởng, tâm trạng, đời sống, thu nhập của CBCCVC ổn định, sau thời gian thực hiện chỉ đạo của các cấp về phòng chống dịch Covid -19, thực hiện việc cách ly xã hội, làm việc tại nhà, vận động gia đình cùng thự hiện nghiêm việc chung tay phòng chống dịch.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

          1. Công tác tuyên giáo

          1.1 Công tác tuyên truyền, giáo dục trong CBCCVCLĐ

- Triển khai, tuyên truyền, phổ biến các nội dung chủ trương của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước, các văn bản của địa phương, đơn vị; các nội dung quy định của pháp luật liên quan đến CNVCLĐ (Nội dung văn bản tuyên truyền);

+ Triển khai Hướng dẫn số 06/HD-CĐVC, ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Công đoàn Viên chức hướng dẫn một số nội dung trong triển khai thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" đối với Công đoàn cơ sở.

+ Triển khai Công văn số 185 /CĐVC,  ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Công đoàn Viên chức V/v đề nghị tặng Bằng Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

+ Triển khai Công văn số 186 /CĐVC, ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Công đoàn Viên chức V/v việc triển khai và hưởng ứng tham gia cuộc thi "Giải báo chí Nguyễn Đức Cảnh" tỉnh Tiền Giang năm 2020-2021

+ Triển khai Công văn số 187 /CĐVC, , ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Công đoàn Viên chức V/v xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"    

+ Triển khai Kế hoạch số 194/KH-LĐLĐ ngày 08/5/2020 của Liên đoàn lao động về Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về An toàn vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ và dịch Covid-19" năm 2020

+ Hình thức; Số cuộc; Số lượt CBCCVCLĐ dự (người) – trong đó số CĐV dự/Tổng số CBCCVCLĐ dự.

          1.2 Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

- Do dịch Covid nên các các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30/4 và quốc tế lao động 01/5 chỉ là tuyên truyền và chính quyền chi phúc lợi cho CCVCNLĐ trong cơ quan.

          - Nội dung hoạt động ( Giải thể thao, Hội thi, Hội diễn, họp mặt, hái hoa dân chủ, liên hoan, thi tìm hiểu...); Hình thức tổ chức, phối hợp tổ chức hay tham gia hoạt động..

- Tổng số lượt CBCCVCLĐ tham gia - trong đó số CĐV tham gia/Tổng số CBCCVCLĐ tham gia.

          2. Công tác thi đua

          - Xây dựng, triển khai kế hoạch phát động thi đua năm, kết quả tổ chức thực hiện.

          - Tổng hợp các nội dung đăng ký thi đua:

          2.1 Công trình, sản phẩm thi đua (theo 2 đợt, thi đua đặc biệt,...)

STT

Nội dung đăng ký/ tổng số

(công trình, sản phẩm,...)

Tổng giá trị

(triệu đồng)

Ghi chú

Thực hiện

Ước

làm lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2.2 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm

STT

Nội dung

Tổng giá trị

(triệu đồng)

Tiền thưởng sáng kiến được công nhận

(triệu đồng)

Ghi chú

Thực hiện

Ước làm lợi

 

 

 

 

 

 

          2.3 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua (dùng cho cuối năm)

CSTĐ cơ sở

CSTĐ cấp tỉnh

(tương đương)

CSTĐ cấp TLĐ

(tương đương)

Ghi chú

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

          3. Công tác chính sách pháp luật

3.1  Tham gia giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCCVCLĐ theo quy định của pháp luật.

Thực hiện giám sát thường xuyên, không tổ chức cũng như chưa tham gia cuộc giám sát do Công đoàn tổ chức.

 

STT

Nội dung kiểm tra giám sát

Số cuộc

Kết quả

Ghi chú

Do CĐ tổ chức

Tham gia

 

Cộng

 

 

 

 

          3.2 Tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho CBCCVCLĐ: (trực tiếp, tự tổ chức hoặc phối hợp tổ chức,...)

Nội dung

Tổng số lượt CNVCLĐ dự

Ghi chú

Trong tháng

Lũy kế

 

 

 

 

3.3 Thực hiện chương trình Phúc lợi đoàn viên:

          BCH Công đoàn đã tuyên truyền, gửi danh sách các đơn vị có tham gia thực hiện chương trình, nhưng hiện nay chưa ghi nhận báo cáo của CĐV về việc tham gia các chương trình này.

Đăng ký nhận 12 phiếu ưu đãi giảm giá Chương trình "Phúc lợi đoàn viên Công đoàn" đăng ký mua quạt hơi nước Khải Minh, cho công đoàn viên và người lao động, đang chờ Công đoàn Viên chức xét duyệt.

4. Công tác tổ chức

          4.1 Công tác đoàn viên

CĐV tăng trong tháng

CĐV giảm trong tháng

Hiện có

Chuyển đến/Nữ

Phát triển mới/Nữ

Lũy kế/Nữ

Nghỉ hưu/Nữ

Nghỉ việc/Nữ

Chuyển đi/Nữ

Lũy kế/Nữ

CĐV/Nữ

CBCCVCLĐ/Nữ

Tỷ lệ CĐV/CBCCVCLĐ (%)

00

00

00

00

00

00

00

15/12

20/13

75

- CBCCVCLĐ không là công đoàn viên gồm:

+ Ông Nguyễn Văn Công, Cán bộ biệt phái của Công an tỉnh;

+ Ông Nguyễn Thanh Truyền, Hợp đồng lao động đối với người cao tuổi.

+ Ông Lê Trung Kiên, Hợp đồng 68, do công tác tại đơn vị cũ có đóng đoàn phí, nhưng không có thẻ, không chứng minh đươc là công đoàn viên do đó đang làm hồ sơ kết nạp lại.

+ Bà Phan Thị Ngọc Yến và ông Huỳnh Minh Đạt, viên chức mới tuyển dụng làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đối ngoại.

4.2 Công tác giới thiệu CĐV ưu tú cho Đảng

Giới thiệu

Được kết nạp Đảng

Trong tháng

Lũy kế

Tỷ lệ

Trong tháng

Lũy kế

Tỉ lệ (%)

T.số

Nữ

T.số

Nữ

T.số

Nữ

T.số

Nữ

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

          4.3 Công tác củng cố, nâng chất hoạt động CĐ: Không

          - Bổ sung BCH/tổng số ? BTV/tổng số  ?UBKT/tổng số?

          - Nội dung công tác nâng chất hoạt động Công đoàn (nếu có).

                    5. Công tác Nữ công

          - Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động công tác Nữ công

          - Đăng ký danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà":

Đăng ký

Đạt danh hiệu

Ghi chú

Tổng số nữ đăng ký

Tổng số nữ CĐV

Tổng số nữ

Đạt tỉ lệ (%) so với CBCCVCLĐ

12

12

12

100

 

          - Hoạt động Ban nữ công cơ sở trong tháng: nội dung tuyên truyền, hoạt động, số cuộc, số lượt người dự,....

          - Giới thiệu nữ CĐV ưu tú cho Đảng/ được kết nạp: trong tháng.......?./.....?, lũy kế......?/.....?

          6. Hoạt động xã hội

          - Kết quả đóng góp:

+ Quỹ "Mái ấm CĐ": 1.000.000 đồng.

+ Quỹ Tấm lòng vàng: 400.000 đồng.

          - Đóng góp các loại quỹ xã hội khác:

          + Quỹ Quà Tết vì người nghèo: 400.000 đồng

          + Quỹ "Vì người nghèo":.................................................

          + Quỹ Đền ơn đáp nghĩa:.................................................

          + Quỹ Bảo trợ TE:...........................................................

          - Khác:

+ Ủng hộ cán bộ, chiến sỹ Trường Sa, ngư dân hành nghề trên biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa: 800.000 đồng.

+ Đóng góp kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Thư ngõ của UBMTTQVN tỉnh Tiền Giang: 3.005.000 đồng và 08 tin nhắn.

* Hoạt động thăm hỏi CBCCVCLĐ, phụng dưỡng Mẹ VNAH, tương trợ, trợ vốn,…                                                             

(ĐVT: ngàn đồng)

Thăm CBCCVCLĐ,

phụng dưỡng Mẹ VNAH, GĐCS

Tương trợ,  trợ vốn

Tín chấp vay NH, quỹ CEP

Trong tháng

Lũy kế

Trong tháng

Lũy kế

Trong tháng

Lũy kế

Tr/hợp

Số tiền

Tr/hợp

Số tiền

Tr/hợp

Số tiền

Tr/hợp

Số tiền

Tr/hợp

Số tiền

Tr/hợp

Số tiền

01

300

02

600

00

00

00

00

00

00

00

00

          7. Công tác kiểm tra

          - Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra hàng năm; đánh giá, phân loại hoạt động UBKT CĐCS trực thuộc.

Cấp

thực hiện

Cùng cấp (cuộc)

Cấp dưới (cuộc)

Nội dung

(Kiểm tra tài chính, chấp hành Điều lệ CĐVN, quỹ tiền mặt, việc thực hiện NQ, CT của CĐ,...)

Kết quả

(cụ thể: mặt được, chưa được, biện pháp khắc phục hạn chế - nếu có)

Ghi chú

CĐCS

 

 

 

 

 

- Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (thuộc/không thuộc thẩm quyền CĐ)

Đơn vị

Khiếu nại

Tố cáo

Số đơn

Nguyên nhân

Kết quả giải quyết

Số đơn

Nguyên nhân

Kết quả giải quyết

Số đơn

Kết quả

Số đơn

Kết quả

 

00

 

00

 

00

 

00

 

          8. Công tác phối hợp (nếu có)

          9. Dư luận xã hội

Nhìn chung, tình hình tư tưởng của CBCC Sở Ngoại vụ ổn định, an tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm của Công đoàn các cấp.

          III. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

          Kết quả hoạt động trong tháng 5 năm 2020 diễn ra thuận lợi theo đúng kế hoạch đề ra và theo chỉ đạo của BTV CĐVC tỉnh và cấp ủy

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6/2020

- Triển khai thực hiện kế hoạch, tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2020.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em và ngày Gia đình Việt Nam;

- Tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn Cơ sở Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang trong tháng 5 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020./.

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

Nơi nhận:

- VP CĐVC tỉnh;

- Lưu: VT (B.Ba).

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Lê Thị Bé Ba

 

 

         


Tin liên quan
Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3    11/03/2021
Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ tham gia Giải Bóng chuyền hơi nữ chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3    11/03/2021
Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2020 của Sở Ngoại vụ    22/05/2020
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TIỀN GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP)    16/05/2019
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ NGOẠI VỤ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3-2019    25/03/2019
8 nội dung nổi bật nhất của Luật An ninh mạng 2018    17/10/2018
Công đoàn cơ cở Cụm II tổ chức giải bóng đá mini chào mừng các ngày kỷ niệm trong tháng 4    24/04/2018
Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ tổ chức hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10    07/11/2017
Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ tổ chức Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2017 – 2022    15/08/2017
Sở Ngoại vụ tham gia Hội thi An toàn, vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ tỉnh Tiền Giang lần thứ 17 - năm 2017    31/05/2017

Liên kết Liên kết