Truy cập nội dung luôn

Danh bạ CBCCVC Danh bạ CBCCVC

 

          DANH BẠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ NGOẠI VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

@tiengiang.gov.vn

 BAN GIÁM ĐỐC

1

 Lưu Văn Phi

Giám đốc

02733. 978 567

luuvanphi

 VĂN PHÒNG SỞ

1

 Nguyễn Thị Minh Châu

Chánh Văn phòng

02733. 971 223

nguyenthiminhchau

2

 Lê Thị Thúy Hằng

Kế toán

lethithuyhang

3  Nguyễn Thị Kim Duyên Chuyên viên nguyenthikimduyen

4

 Lê Ngọc Bích Trân

Chuyên viên

lengocbichtran

5 Lê Trung Kiên Lái xe  
6 Nguyễn Thị Hà Tranh Tạp vụ  
7 Nguyễn Thanh Truyền Bảo vệ  
 PHÒNG LÃNH SỰ VÀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

1

 Lương Ngọc Dung

Trưởng phòng

02733. 978 587
 

luongngocdung

2

 Trương Thanh Phong

Phó Trưởng phòng

truongthanhphong

3

 Võ Thanh Minh Thư

Chuyên viên

vothanhminhthu

4

 Phạm Thị Mỹ Duyên

Chuyên viên

phamthimyduyen

5

 Nguyễn Ngọc Diễm

Chuyên viên

nngocdiem

 PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

1

 Dương Thị Hồng Gấm

Trưởng phòng

02733. 978 588

duongthihonggam

2  Nguyễn Đình Khắc Huy Phó Trưởng phòng nguyendinhkhachuy
 THANH TRA
1  Trương Thanh Phong Thanh tra 0372.693.850 truongthanhphong

 TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI

1 Lương Ngọc Dung Kiêm Giám đốc  02733. 883. 899 luongngocdung
2  Huỳnh Minh Đạt  Chuyên viên

02733. 883. 899

huynhminhdat
3 Nguyễn Thị Liên Nhi Chuyên viên 02733. 883. 899 nguyenthiliennhi
4 Nguyễn Huỳnh Hương Chuyên viên 02733. 883. 899 nguyenhuynhhuong

 

 

 

 

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 45
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 786362