Truy cập nội dung luôn

Góp ý Dự thảo Góp ý Dự thảo

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 25-08-2022 Ngày hết hạn 27-08-2022

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 13-09-2021 Ngày hết hạn 13-10-2021

0
Tải về
(4-lượt)

Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Ngoại vụ

Ngày bắt đầu 29-04-2020 Ngày hết hạn 29-05-2020

0
Tải về
(6-lượt)

Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến bãi bỏ văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành

Ngày bắt đầu 19-12-2016 Ngày hết hạn 11-01-2017

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 12-09-2016 Ngày hết hạn 24-09-2016

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn

Liên kết Liên kết