Truy cập nội dung luôn

Góp ý Dự thảo Góp ý Dự thảo

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Trích yếu:V/v lấy ý kiến về dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Tóm tắt:
Đơn vị: SoNgoaivu
Ngày bắt đầu: 25-08-2022 Ngày hết hạn: 27-08-2022

Liên kết Liên kết