Truy cập nội dung luôn

Học tập và làm theo Bác Hồ Học tập và làm theo Bác Hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim nhân dân Venezuela Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim nhân dân Venezuela
Tờ Vea (Venezuela) ngày 22/5 đăng bài "Không thể nào quên Chủ tịch Hồ Chí Minh" của nhà báo Roy Daza, điểm lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, khẳng định "Chủ...
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc
Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tức Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày nay. Hồ Chí Minh là...
50 năm Di chúc của Bác Hồ vẫn mãi sáng soi 50 năm Di chúc của Bác Hồ vẫn mãi sáng soi
Tưởng niệm 50 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 – 02/9/2019), ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng tự soi rọi lại mình; phấn...
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, TỔ CHỨC VÀ ĐẠO ĐỨC ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, TỔ CHỨC VÀ ĐẠO ĐỨC
Ngày 10 tháng 4 năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức tọa đàm với chủ đề "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức", có gần 100 đại...

Liên kết Liên kết