Truy cập nội dung luôn

Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

 Thông báo về việc tiếp công dân năm 2022 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở...
Xem thêm >>

Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

Lịch công tác tuần 4 (21.1-27.1.2019)

Tin liên quan
Thông báo việc tiếp công dân năm 2021 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở    18/01/2021
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 của Giám đốc Sở Ngoại vụ    07/02/2020
Lịch công tác tuần 4 (21.1-27.1.2019)    20/09/2019
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019    25/03/2019
Thông báo về việc cập nhật lịch tiếp công dân tháng 1, năm 2019 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở    25/03/2019
Thông báo cập nhật lịch tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở    25/03/2019
Thông báo Về việc cập nhật lịch tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở    30/10/2018
Quy chế Tiếp công dân của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang    13/04/2018
Nội quy tiếp công dân của Sở Ngoại vụ    13/04/2018
Thông báo về việc tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở    08/01/2018

Liên kết Liên kết