Truy cập nội dung luôn

Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

 Thông báo về việc tiếp công dân năm 2022 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở...
Xem thêm >>

Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

Thông báo về việc tiếp công dân năm 2017 Thông báo về việc tiếp công dân năm 2017
Thông báo về việc tiếp công dân năm 2017 (Xem chi tiết)
Thông báo về việc tiếp công dân năm 2016 Thông báo về việc tiếp công dân năm 2016
UBND TỈNH TIỀN GIANG SỞ NGOẠI VỤ ¯¯¯¯¯¯¯   ...

Liên kết Liên kết