Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020 tại Sở Ngoại vụ

Phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2020 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 31/01/2020 của Sở Ngoại vụ

(Xem chi tiết tại đây)


Tin liên quan
Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Tân Phú Đông đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030    17/06/2022
Danh mục dự án mời gọi đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    10/06/2022
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021    05/02/2021
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    15/01/2021
Danh mục Dự án kêu gọi viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020-2025    31/12/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về Tổng kết chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020    20/08/2020
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 7 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    14/08/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch khắc phục những hạn chế trong thực hiện các Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index)    24/07/2020
Kế hoạch Khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các tiêu chí chưa đạt điểm chuẩn về Chỉ số Cải cách hành chính trong năm 2019 của tỉnh Tiền Giang    16/07/2020
Báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    06/07/2020

Liên kết Liên kết