Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 18/8/2020) Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 18/8/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 18/8/2020) *** Tin vắn McKinsey dự đoán đến năm 2050 châu Á có thể thiệt hại lên tới 4,7...
Triển khai thực hiện Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Triển khai thực hiện Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Kế hoạch 204/KH-UBND ngày 13/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh,...
Công văn số 1760/SNV-CCVTLT ngày 14/8/2020 của Sở Nội vụ triển khai thực hiện một số quy định mới tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư Công văn số 1760/SNV-CCVTLT ngày 14/8/2020 của Sở Nội vụ triển khai thực hiện một số quy định mới tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
Công văn số 1760/SNV-CCVTLT ngày 14/8/2020 của Sở Nội vụ triển khai thực hiện một số quy định mới tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư. (Xem chi tiết tại đây)...
Kỷ niệm 15 năm Kỷ niệm 15 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (19/8/2005-19/8/2020)
Kỷ niệm 15 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"  (19/8/2005-19/8/2020)  1. Vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước Kế thừa, phát huy...
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 11/8/2020) Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 11/8/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 11/8/2020) *** Tin vắn ADB dự báo kiều hối chuyển về khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ...
Việt Nam thực hiện chính sách khéo léo trong vấn đề Biển Đông! Việt Nam thực hiện chính sách khéo léo trong vấn đề Biển Đông!
Việc Ngoại trưởng Mike Pompeo đã thay đổi chính sách của Mỹ về Biển Đông ngày 13/7 đã khiến các nước Đông Nam Á phản đối các tuyên bố chủ quyền ngày càng gia tăng của Trung Quốc phải hồi đáp....
Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone
- Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc  Triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone.  (Xem chi tiết tại đây) - Công văn số...
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 04/8/2020) Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 04/8/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 04/8/2020) *** Tin vắn Thương mại toàn cầu trong quý 2/2020 giảm khoảng 18%. Kinh tế...
Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng
Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng (Xem chi tiết tại đây)
Luật số 57/2020/QH14 Luật Thanh niên Luật số 57/2020/QH14 Luật Thanh niên
Luật số 57/2020/QH14 Luật Thanh niên (Xem chi tiết tại đây)

Liên kết Liên kết