Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Vừa qua, ngày 11/3/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của các cấp chính quyền trên...
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 05/5/2020) Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 05/5/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 5/5/2020) *** Tin vắn Tổng thống Mỹ cân nhắc áp thuế nhập khẩu mới liên quan đến trách...
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Xem chi tiết tại đây)
Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
- Công văn số 1973/UBND-KTTC ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về việc  Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản...
PCI 2019: Tiền Giang tụt 8 bậc, xếp hạng 46/63 tỉnh, thành cả nước, nhưng vẫn tiếp tục ở nhóm khá PCI 2019: Tiền Giang tụt 8 bậc, xếp hạng 46/63 tỉnh, thành cả nước, nhưng vẫn tiếp tục ở nhóm khá
Báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2019 đã được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố vào sáng ngày 05/5/2020. Theo đó, cho thấy có nhiều điểm sáng về môi trường kinh...
Triển khai thực hiện Nghị định 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai Triển khai thực hiện Nghị định 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
- Công văn số 1891/UBND-KTTC ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh (Xem chi tiết) Triển khai thực hiện Nghị định 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc...
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 28/4/2020) Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 28/4/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 28/4/2020) *** Tin vắn Khoảng 80 quốc gia thành viên WTO đã áp đặt các biện pháp hạn chế...
Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (Xem chi tiết tại đây) ...
Triển khai thực hiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công Triển khai thực hiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (Xem chi tiết tại đây) - Phụ lục I (Xem chi tiết) - Phụ lục II ...
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 21/4/2020) Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 21/4/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 21/4/2020) *** Tin vắn IMF dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng âm 3% trong năm 2020. ...

Liên kết Liên kết