Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Triển khai, thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư Triển khai, thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư
Triển khai, thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hiệp quốc. ...
Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ Đối Ngoại - Sở Ngoại vụ Tiền Giang Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ Đối Ngoại - Sở Ngoại vụ Tiền Giang
Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ Đối Ngoại - Sở Ngoại vụ Tiền Giang
Một số hoạt động triển khai Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp ở Tiền Giang Một số hoạt động triển khai Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp ở Tiền Giang
Theo Wikipedia, CITES (viết tắt của cụm từ trong tiếng Anh Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật...
Tuyên truyền, vận động tham gia Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 Tuyên truyền, vận động tham gia Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7
Công văn số 493/STTTT-TTBCXB ngày 15/4/2020 về việc tuyên truyền, vận động tham gia Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7. (Xem chi tiết tại đây)
Ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định05/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ...
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang
Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang (Xem chi tiết tại đây)
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 07/4/2020) Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 07/4/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 7/4/2020) *** Tin vắn ADB dự báo kinh tế thế giới có thể thiệt hại 4 nghìn tỷ USD nếu...
Khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến Khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Vừa qua, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 32/2017/TT-BTTT, ngày 15/11/2017 quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện...
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang
Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử...
Kế hoạch phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 Kế hoạch phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Tiền Giang đến năm 2025
Kế hoạch phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 (Xem chi tiết tại đây)

Liên kết Liên kết