Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã làm được nhiều việc cho đất nước phát triển Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã làm được nhiều việc cho đất nước phát triển
Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc mở đường cho nhà nước và đảng cầm quyền Việt Nam chuẩn bị kiện toàn bộ máy nhân sự của chính quyền, đặc biệt là nội các chính phủ trong nhiệm kỳ...
Điểm sáng về thu hút vốn FDI của Việt Nam trong 02 tháng đầu năm 2021 Điểm sáng về thu hút vốn FDI của Việt Nam trong 02 tháng đầu năm 2021
Theo số liệu công bố gần đây của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, tính đến ngày 20/2, Việt Nam đã thu hút được 33.215 dự án đầu tư nước ngoài từ 139 quốc gia và khu vực,...
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 02/3/2021) Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 02/3/2021)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ    ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 02/3/2021) *** Tin vắn: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tổ chức...
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương Luật số 47/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương Luật số 47/2019/QH14
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương Luật số 47/2019/QH14 (Xem chi tiết tại đây)
Luật tổ chức Chính quyền địa phương Luật số 77/2015/QH13 Luật tổ chức Chính quyền địa phương Luật số 77/2015/QH13
Luật tổ chức Chính quyền địa phương Luật số 77/2015/QH13 (Xem chi tiết tại đây)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội Luật số 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội Luật số 65/2020/QH14
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội Luật số 65/2020/QH14 (Xem chi tiết tại đây)
Luật tổ chức Quốc hội Luật số 57/2014/QH13 Luật tổ chức Quốc hội Luật số 57/2014/QH13
Luật tổ chức Quốc hội Luật số 57/2014/QH13 (Xem chi tiết tại đây)
Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân Luật số 85/2015/QH13 Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân Luật số 85/2015/QH13
Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân Luật số 85/2015/QH13 (Xem chi tiết tại đây)
Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 28/11/2013 Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 28/11/2013
Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28/11/2013 (Xem chi tiết tại đây)
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử (Xem chi tiết tại đây) Xem các Luật liên quan tại chuyên mục Phổ biến Giáo dục pháp luật trên Website Sở Ngoại vụ:  ...

Liên kết Liên kết