Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Nâng cao chất lượng hoạt động ngoại giao văn hóa tại ngước ngoài Nâng cao chất lượng hoạt động ngoại giao văn hóa tại ngước ngoài
Trong xu thế hội nhập với thế giới ngày càng sâu rộng và thời đại toàn cầu hóa hiện nay, ngoại giao văn hóa được ví như “quyền lực mềm” hay sức mạnh mềm” trong việc quảng bá hình ảnh, nâng cao vị...
04 nguyên tắc lễ tân ngoại giao 04 nguyên tắc lễ tân ngoại giao
Lễ tân ngoại giao, nói một cách tóm tắt, là nghi lễ, nghi thức, phép cư xử lịch thiệp, bình đẳng trong quan hệ đối ngoại. Tuy không là nội dung chủ yếu, nhưng lễ tân ngoại giao là những công...

Liên kết Liên kết