Truy cập nội dung luôn

Người VN ở nước ngoài Người VN ở nước ngoài

Danh sách tin - Danh mục tạm thời không có.

Người VN ở nước ngoài Người VN ở nước ngoài

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ban hành hướng dẫn về công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2021

Xác định công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài là 01 trong những nhiệm vụ trọng tâm để huy động các nguồn lực bên ngoài và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ cho quá trình phát triển của đất nước, mới đây Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 48/HD-MTTW-BTT ngày 29/01/2021 về 02 lĩnh vực công tác trên cho năm 2021. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể để UBMTTQ các cấp làm cơ sở triển khai thực hiện.

Ảnh: Sưu tầm

Về công tác đối ngoại nhân dân, tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các công việc sau:

- Thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và của tỉnh, Chương trình hành động số 4 Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Tuyên truyền về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh và mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Tiền Giang với nhân dân các nước trong khu vực và trên toàn thế giới.

- Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

- Nâng cao hiệu quả công tác quảng bá hình ảnh, vị thế của tỉnh Tiền Giang trên các kênh truyền thông đa phương tiện, trên nền tảng internet và mạng xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Vận động nhân dân tích cực ủng hộ việc đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư, phục vụ tiến trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Phối hợp với tổ chức công đoàn cùng cấp tuyên truyền, giám sát và làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ảnh: Minh Thư

- Khuyến khích các hoạt động kết nghĩa, giao lưu với các địa phương của các nước láng giềng; thông qua các buổi gặp gỡ, giao lưu hữu nghị với các tổ chức, cá nhân quốc tế, tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh quê hương, con người Tiền Giang; tạo sự đồng thuận, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước trong khu vực, các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức thành viên và Ban Tuyên giáo cùng cấp tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong các vấn đề về biên giới lãnh thổ, kết quả phân giới, cắm mốc trên đất liền với các nước láng giềng, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia.

- Khuyến khích, tăng cường công tác tiếp xúc, nắm chắc tình hình người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương; phối hợp tuyên truyền, vận động việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam phù hợp với chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đổi mới và hội nhập quốc tế.

- Đẩy mạnh thực hiện phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giữa Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Phối hợp tiếp đón các đoàn đại biểu quốc tế về thăm, làm việc ở địa phương; tổ chức vận động các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp nước ngoài ở địa phương góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường ở địa phương.

Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Một là phối hợp với các tổ chức thành viên thông tin, tuyên truyền tới hội viên, đoàn viên, nhân thân kiều bào kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -
2026; Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

- Hai là chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan, ban ngành cùng cấp nắm chắc số lượng người địa phương đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, trong đó chú ý những cá nhân tiêu biểu để xây dựng lực lượng nòng cốt; tổ chức các chương trình gặp gỡ, giao lưu và các hoạt động thiết thực nhân dịp bà con người Việt Nam ở nước ngoài về thăm quê hương và dự các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và địa phương.

- Ba là tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với việc ban hành và thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, Hội Liên lạc với người Việt Nam định cư ở nước ngoài giới thiệu thông tin về tình hình đổi mới của tỉnh Tiền Giang, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài, phản ánh và đề xuất kiến nghị kịp thời xây dựng chính sách, pháp luật liên quan tới người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với thực tiễn. Đấu tranh ngăn chặn hoạt động của thế lực thù địch, xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

- Bốn là tăng cường tuyên truyền, vận động kiều bào giúp nhau ổn định cuộc sống, tuân thủ pháp luật, tôn trọng phong tục tập quán, giá trị văn hóa, đạo đức của nước sở tại; vận động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế; giới thiệu những doanh nhân, trí thức kiều bào về đầu tư, tham gia xây dựng tỉnh Tiền Giang và địa phương; hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh về việc ủng hộ Quỹ vì người nghèo, hoạt động cứu trợ và các hoạt động xã hội, từ thiện khác.

- Năm là trên cơ sở đánh giá kết quả đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng quê hương, đất nước, UBMTTQ các cấp lựa chọn, giới thiệu và đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng, động viên kịp thời.

- Sáu là đối với các địa phương đã thành lập Hội Liên lạc với người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Thành phố Mỹ Tho, huyện Gò Công Tây và huyện Gò Công Đông) cần tăng cường hướng dẫn Hội củng cố mở rộng tổ chức, xây dựng kế hoạch hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực. Đối với các đơn vị chưa thành lập Hội, UBMTTQ cấp huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp xúc tiến việc thành lập Hội Liên lạc với người Việt Nam định cư ở nước ngoài của địa phương để tăng cường mối liên lạc và sự đoàn kết, gắn bó với kiều bào.

Thực tế thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, UBMTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai đồng bộ và có hiệu quả các hoạt động giao lưu nhân dân với các nước, công tác hòa bình hữu nghị, đoàn kết quốc tế, công tác vận động thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài, cũng như công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Kết quả, trong 03 năm từ 2018 đến 2020 tỉnh đã tiếp nhận tổng giá trị tài trợ trên 73 tỷ đồng từ các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, tỉnh cũng tranh thủ kêu gọi các tình nguyện viên nước ngoài đến tỉnh để giảng dạy tiếng Anh, Nhật, Hàn, công nghệ thông tin, cơ khí điện tử,... cho các sinh viên và học sinh các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân với các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore...

Về huy động sự đóng góp của bà con kiều bào để xây dựng quê hương, đất nước, tính đến nay, tỉnh đã thu hút 21 doanh nghiệp có vốn đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài với tổng vốn đăng ký 123,79 tỷ đồng. Phối hợp Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. HCM tổ chức thành công Hội nghị kết nối kiều bào với địa phương với chủ đề "Kiều bào chung sức xây dựng quê hương, hội nhập và phát triển" vào cuối năm 2019. Ngoài ra, trong năm 2020, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc đã có buổi làm việc với các sở, ngành tỉnh để thảo luận về các nội dung hợp tác như: thu hút nguồn vốn đầu tư của Hàn Quốc vào các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh của tỉnh; thu hút nguồn vốn ODA và hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các dự án cải tạo môi trường; đẩy mạnh hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang nhằm xây mới cơ sở hạ tầng, bệnh viện, cơ sở y tế, giao thông; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn tăng gia sản xuất; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực đào tạo cho các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, trường đại học, trường học; ứng dụng khoa học công nghệ để khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên của tỉnh để nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh; tăng cường hợp tác giữa tỉnh Tiền Giang với các tỉnh Hàn Quốc. Hàng năm, vào dịp Tết cổ truyền dân tộc, tỉnh đều tổ chức đoàn đến thăm các hội thân nhân kiều bào và các hộ thân nhân Việt kiều tiêu biểu, có thành tích nổi bật trong các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương; gặp gỡ các gia đình có người thân định cư ở nước ngoài nhằm thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, về các chính sách, pháp luật liên quan tới người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trên cơ sở đó tăng cường sự gắn bó chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với kiều bào cũng như thân nhân kiều bào.

Với các nội dung hướng dẫn thiết thực và cụ thể như nêu trên, kỳ vọng công tác đối ngoại nhân dân và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong năm 2021 sẽ có nhiều khởi sắc và đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

A. Thơ

 


Tin liên quan
Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia và vùng lãnh thổ phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh Covid-19    17/06/2022
Tổng hợp kết quả chuyến thăm Châu Á của bà Wendy Sherman - Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ    17/06/2022
Tình hình xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2022    17/06/2022
Ngành chế biến – chế tạo Việt Nam đang thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc    17/06/2022
Đông Nam Á cân nhắc về ngoại hối dự trữ để tránh phụ thuộc vào một ngoại tệ duy nhất    17/06/2022
Vietjet khai trương đường bay thẳng đầu tiên và duy nhất từ Mumbai đến Việt Nam    17/06/2022
Việt Nam có phải là mối lo về thị phần sản xuất đối với Trung Quốc?    17/06/2022
Việt Nam cần tính toán chiến lược cạnh tranh trong thu hút FDI thay cho lao động giá rẻ    17/06/2022
Nhiều công ty Châu Âu chọn Việt Nam hơn Trung Quốc    17/06/2022
Ủy hội sông Mê Công công bố công nghệ giám sát chất lượng nước sông Mê Công và sự di cư của cá    17/06/2022

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 45
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 786362