Truy cập nội dung luôn

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Công ước chống tra tấn và các qui định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về Công ước chống tra tấn, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 26/02/2021 triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021.

Kế hoạch này nhằm tiếp tục phổ biến rộng rãi nội dung Công ước chống tra tấn và các qui định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong thực hiện các quy định về phòng, chống tra tấn.

Những hình thức chính thực hiện tuyên truyền phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn:

- Tiếp tục đăng tải, cập nhật trên Trang phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang; Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương về nội dung cơ bản và những quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo đối với con người…

- Biên soạn và phát hành tài liệu sinh hoạt Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nội dung tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, triển khai luật có lồng ghép triển khai pháp luật về phòng, chống tra tấn để tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Tại Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp là đầu mối thực hiện, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai luật theo quy định.

Quang cảnh Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Tỉnh Đoàn

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công thực hiện tại Đề án để chủ động và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch./.

Mỹ Duyên tổng hợp

 

(Đính kèm Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

 

 


Tin liên quan
QUY TRÌNH THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TIỀN GIANG?    10/11/2022
Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia và vùng lãnh thổ phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh Covid-19    17/06/2022
Tổng hợp kết quả chuyến thăm Châu Á của bà Wendy Sherman - Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ    17/06/2022
Tình hình xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2022    17/06/2022
Ngành chế biến – chế tạo Việt Nam đang thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc    17/06/2022
Đông Nam Á cân nhắc về ngoại hối dự trữ để tránh phụ thuộc vào một ngoại tệ duy nhất    17/06/2022
Vietjet khai trương đường bay thẳng đầu tiên và duy nhất từ Mumbai đến Việt Nam    17/06/2022
Việt Nam có phải là mối lo về thị phần sản xuất đối với Trung Quốc?    17/06/2022
Việt Nam cần tính toán chiến lược cạnh tranh trong thu hút FDI thay cho lao động giá rẻ    17/06/2022
Nhiều công ty Châu Âu chọn Việt Nam hơn Trung Quốc    17/06/2022

Liên kết Liên kết