Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 80 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
01/2022/QĐ-UBND 06-01-2022 Quyết định ban hành Quy định về việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang 3-lượt Xem
169/NQ-CP 31-12-2021 Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026 3-lượt Xem
3839/QĐ-UBND 31-12-2021 Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xử lý đối với việc người, phương tiện nước ngoài bị nạn, đồ vật trôi dạt vào bờ biển hoặc được ngư dân cứu, vớt đưa vào bờ 1-lượt Xem
3840/QĐ-UBND 31-12-2021 Quyết định số 3840/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý và giải quyết đối với người nước ngoài sống lang thang trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
110/2021/TT-BTC 10-12-2021 Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài 1-lượt Xem
3113/QĐ-UBND 18-11-2021 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý các đoàn nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh 4-lượt Xem
312/KH-UBND 04-11-2021 Kế hoạch Tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
03/2021/TT-BNG 28-10-2021 Thông tư số 03/2021/TT-BNG hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện 1-lượt Xem
5473/UBND-KGVX 23-09-2021 Quyết định của UBND tỉnh Tiền Giang về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam
37/2021/QĐ-UBND 23-08-2021 Quy chế phối hợp trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 6-lượt Xem
33/2021/QĐ-UBND 12-08-2021 Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người 1-lượt Xem
01/2021/TT-BNG 09-07-2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành 2-lượt Xem
03/2021/TT-BKHĐT 09-04-2021 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư (Thay thế Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015) 1-lượt Xem
84/KH-UBND 31-03-2021 Kế hoạch Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Tiền Giang năm 2021 1-lượt Xem
03-QC/TU 15-03-2021 Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh
14/HD-MTTQ-BTT 26-02-2021 Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân; Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2021 2-lượt Xem
120/QĐ-BNG 26-01-2021 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2020 2-lượt Xem
02-NQ/TU 11-01-2021 Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 11/01/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 2-lượt Xem
3105/QĐ-UBND 19-10-2020 Ban hành Quy chế phối hợp trong tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
3867/LS-QHLS 28-09-2020 Chính sách mới của Trung Quốc về xuất nhập cảnh 2-lượt Xem

Liên kết Liên kết