Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng theo QĐ số 5619/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế
12/01/2022

Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng theo QĐ số 5619/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế:

- Công văn triển khai số 170/SYT-NVYD ngày 11/01/2022 của Sở Y tế (Xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 5619/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế (Xem chi tiết tại đây)

Liên kết Liên kết